The First Publicly Active Slovene Women on the Intersection of National Identities and Multinational Space

Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2017
Ključne besede: identitete, identities
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft, Wien, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Borut Klabjan (moderator)
Zbirka: Identities in Transition (Panel 6)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37978
  • dcterms:title
   • The First Publicly Active Slovene Women on the Intersection of National Identities and Multinational Space
  • dcterms:alternative
   • Prve javno aktivne slovenske ženske na presečišču nacionalnih identitet in multinacionalnega prostora
  • dcterms:creator
   • Marta Verginella
   • Irena Selišnik
  • dcterms:subject
   • identitete
   • identities
  • dcterms:description
   • In the presentation, we will analyze autobiographical sources (letters, diaries, memoirs) of first publicly active women in Slovene Lands. Those first teachers who started to publish in different newspapers and journals were not publicly active only in Slovene media but also broader in Austrian context. In that regard, we will present how women born in in the ’60s and ’70s were different from generation born in the ’80s and ’90s and how they pass through national identities and their engagement in the national movement and multinational environment and Habsburg Imperial style of habitual practice and culture. We will also address the question how those identities changed after the First World War as the process of homogenization and national state building was going on. The Imperial framework collapsed, new ideological mechanisms were started to be promoted as Slovene and Yugoslav identities were reinvented
   • V prispevku bova analizirali avtobiografske vire (pisma, dnevnike, spomine) prvih javno aktivnih žensk na Slovenskem. Učiteljice, ki so prve začele objavljati v različnih časopisih in revijah, niso bile javno aktivne le v slovenskih medijih, ampak tudi v širšem avstrijskem prostoru. V tem oziru bova predstavili, kako so bile ženske rojene v šestdesetih in sedemdesetih letih 19. stoletja drugačne od generacije rojene v osemdesetih in devetdesetih, ter kako so prehajale skozi nacionalne identitete in se udejstvovale v nacionalnem gibanju, v večnacionalnem okolju in v habsburškem imperialnem načinu običajnih kulturnih praks. Naslovili bova tudi vprašanje, kako so se te identitete spremenile po prvi svetovni vojni, ko je prišlo do homogenizacije in izgradnje nacionalne države. Imperialni okvir se je sesul, promovirali so se novi ideološki mehanizmi, slovenska in jugoslovanska identiteta pa sta bili na novo iznajdeni.
  • dcterms:publisher
   • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
   • Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft, Wien
   • Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Identities in Transition (Panel 6)
  • dcterms:contributor
   • Borut Klabjan (moderator)
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37978
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf