Staging Similarities, Staging Differences: (Jewish) Volkssänger and Their Performance of Habsburg Identities

Avtor(ji): Korbel, Susanne
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2017
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft, Wien, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Kaja Širok (moderator)
Zbirka: Defining, Performing, and Staging Identities (Panel 2)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37969
  • dcterms:title
   • Staging Similarities, Staging Differences: (Jewish) Volkssänger and Their Performance of Habsburg Identities
  • dcterms:alternative
   • Upodabljanje podobnosti, upodabljanje razlik: (judovski) Volkssänger in njihovo uprizarjanje habsburških identitet
  • dcterms:creator
   • Susanne Korbel
  • dcterms:subject
   • identitete
   • habsburško cesarstvo
   • identities
   • Habsburg empire
  • dcterms:description
   • Jewish Volkssänger ensembles traveled around between the Metropoles of Habsburg Monarchy. Mobility in multiple ways determined their performances. In their staging, highly diverse negotiations of identities can be observed: Influenced by the dynamic of travelling (being in-between) ethnic stereotypes (those of the Czech Brezinka, or the Jewish kleine Kohn) but also gender roles (the lovely soubrette as well as the male Heurigen singer and the qualities they must have to attract audience) are challenged between the fragmentation of subjects in a transnational context and audience despite, between and beyond national discourses. Thus, questions that are posed include: How were Habsburg identities negotiated in popular performances of Volkssänger? In which ways were (national) stereotypes culturally translated? This paper aims at analyzing the highly reflexive spaces of in-betweenness in the cultural translations of Volkssänger pieces which were performed in and within different cities in the Habsburg Monarchy. A huge bulk of songbooks, records of the censorship as well as newspaper advertisements and critics of performances provides the basis for the analysis.
   • Judovske skupine Volkssänger so potovale med glavnimi mesti Habsburške monarhije. Mobilnost je v marsičem določala njihove nastope. V njihovih nastopih lahko opazujemo soočanje zelo različnih identitet. Pod vplivom dinamike nenehnega potovanja (»biti nekje vmes«), so izzivali tako etnične stereotipe (na primer češka Brezinka, ali judovski kleine Kohn) kot tudi spolne vloge (ljubka subreta ali moški Heurigen pevci ter kvalitete, ki jih morajo imeti, da privabijo občinstvo), ki pozivajo k fragmentaciji subjekta v nadnacionalnem kontekstu in navkljub občinstvu, med in onkraj nacionalnih diskurzov. Postavljeni vpra- šanji sta torej: Kako so bile izpogajane habsburške identitete v priljubljenih nastopih Volkssängerjev? Na kakšne načine so bili kulturno prevedeni (nacionalni) stereotipi? Prispevek želi analizirati visoko refleksivne prostore vmesnosti v kulturnih prevajanjih del, ki so jih Volkssängerji izvajali po različnih mestih habsburške monarhije. Izhodišče moje analize so številne pesmarice, zapisniki cenzurnih organov, pa tudi časopisni oglasi in recenzije posameznih nastopov.
  • dcterms:publisher
   • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
   • Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft, Wien
   • Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Defining, Performing, and Staging Identities (Panel 2)
  • dcterms:contributor
   • Kaja Širok (moderator)
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37969
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf