Identities, Categories of Identification, and Identifications between the Danube, the Alps, and the Adriatic

Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2017
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft, Wien, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Tamara Scheer, Kaja Širok, Marko Zajc, Rok Stergar
Posamezni prispevki:
 • Stefan Donecker: Identity and Identification in Premodernity: The State of the Debate 35 years after John Armstrong’ s Nations before Nationalism
 • Ümit Eser: Before Becoming Bulgarians: Pre-National Identities of the Orthodox Christian Communities in Eastern Rumelia, 1878-1908
 • Jernej Kosi: When the Slovenes Encountered the Slovenes: Ethnic Boundaries and the Process of Nationalisation in Prekmurje after the Dissolution of Austria-Hungary
 • Daniel Heler: Ethno-Genesis of Gorani People and ‘Deviant’ Contemporary Histories of Kosovo
 • Before the Nations, Beyond the Nations - Panel 1 Discussion
 • Tamara Scheer / John Paul Newman: Donations Requested: The Imperial, National, and Transnational Identities of The Ban Jelačić Association for Disabled Veterans and their Families in Vienna and Zagreb
 • Robert Shields Mevissen: Identification in the Danube Empire: Shaping Riverine Transformations in the Late Habsburg State
 • Igor Vranić: Political Patriotism in the Late Habsburg Empire: The Case of Izidor Kršnjavi
 • Imperial, National, Non-National - Panel 2 Discussion
 • Karin Almasy: Postcarding Identities in Lower Styria (1890–1920): The Linguistic and Visual Portrayal of Identities on Picture Postcards
 • Susanne Korbel: Staging Similarities, Staging Differences: (Jewish) Volkssänger and Their Performance of Habsburg Identities
 • Clemens Ruthner: Colonial Habsburg: The Bosnian Foreigner in Literary Texts of Imperial Austria, ca 1900
 • Anita Buhin: “Naše malo misto” (Our Small Town): Yugoslav Mediterranean Dream
 • Defining, Performing, and Staging Identities - Panel 3 discussion
 • Pieter M. Judson: People and their Categories: Creating Difference from Below and from Above in the Context of Empire
 • Daniel Brett: It’ s Not About the Nation or Ethnicity: Identity, Politics, and Society in the Romanian and Irish Countryside 1900-1947
 • Ivan Jeličić: The Typographers’ Community of Fiume: Between Spirit of Category, Class Identity, Local Patriotism, Socialism, and Nationalism(s)
 • Martin Jemelka / Jakub Štofaník: Being Modern Christian and Worker in the Czechoslovak National State 1918-1938
 • Peasants, Professionals, Workers - Panel 4 discussion
 • Marta Verginella / Irena Selišnik: The First Publicly Active Slovene Women on the Intersection of National Identities and Multinational Space
 • Martina Salvante: Renegotiating Identity: Disabled Veterans in Trentino and South Tyrol
 • Marco Bresciani: Country for Nationalists? State- and Nation-Building in Post-Habsburg Interwar Istria
 • Identities in Transition - Panel 5 discussion
 • Etienne Boisserie: Family Networks and “Generation Key” in the Renewed Approaches of Social Questioning of the Slovak Elite at the Beginning of the 20th Century
 • Nikola Tomašegović: Statistical Nation-Building in Civil Croatia and Slavonia during the Second Half of 19th Century
 • Filip Tomić: Serbs in Croatia and Slavonia 1908 – 1914: The Contested Construction of an Ethnic Category, Conditions of its Deployment and the Issue of Its Reception
 • Luka Lisjak: “Changing the Nation’s Character”: The Slovenian Tradition of Critical National Characterology and Its Role in the Intellectual Definitions of National Identity in the 20th Century
 • Panel 6 discussion
 • Tomasz Kamusella: Concluding remarks


  • Podroben opis
   Tudi v zgodovinopisju se je v zadnjih letih močno uveljavilo spoznanje o kontingentnosti in situacijski naravi skupinskih identitet. Poleg tega se je z recepcijo dognanj socialne antropologije uveljavilo tudi prepričanje, da je na pretekle identitete potrebno gledati s “perspektive domačinov”, ne pa v preteklost prenašati identitetnih kategorij, veljavnih v sedanjosti. Na podlagi tega je v zadnjih desetletjih prišlo do revizije interpretacij, ki so današnje narode prikazovale kot nujen rezultat zgodovinskega razvoja. Mnogi zgodovinarji danes skupinske identitete razumejo kot rezultat procesov, ki niso bili determinirani in so vedno imeli alternative. Današnje stanje torej ni zgodovinska nujnost, ampak rezultat naključij, prelomov, neuspehov … Hkrati so raziskovalci pokazali, da tudi po uveljavitvi nacionalizmov, nacionalnost niti približno ni bila (in ni) relevantna za celotno prebivalstvo oziroma ni bila relevantna v vseh situacijah. Konferenca želi na te izzive odgovoriti s študijami konkretnih primerov. Zanimalo nas bo, s čim so se identificirali prebivalci prostora med Donavo, Alpami in Jadranom, kako so se odzivali na poskuse uveljavljanja novih identifikacijskih kategorij – kot je bil na primer narod –, kakšna so bila razmerja med različnimi identifikacijskimi kategorijami, kako so te izginjale, se pojavljale ali se transformirale. Prav tako nas bo zanimalo, kateri dejavniki so vplivali na te procese. Pri tem nas ne zanimajo samo etnične ali nacionalne identifikacijske kategorije, ampak tudi poklicne, verske, politične, spolne in druge na podlagi katerih so se oblikovale skupine in ki so pokazale svojo relevantnost v posameznih situacijah in okoliščinah. Poleg tega bomo poskušali zgodovinske vire motriti skozi perspektivo koncepta »večplastne identitete«, ki ustrezneje ponazarja posameznikove identitetne izbire, strategije in pripadnosti, ki so še zlasti v modernih družbah ves čas na razpolago.