Dušna paša: za kristjane, ki želé v duhu in v resnici moliti Boga

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1905
Ključne besede: molitvenik, prayer
Založnik(i): Družba sv. Mohorja, Celovec
Soavtor(ji): Jožef Rozman (ur.)
Avtorske pravice:

Public Domain Mark
This work ( Dušna paša: za kristjane, ki želé v duhu in v resnici moliti Boga, by Friderik Irinej Baraga), identified by Zgodovina Slovenije - SIstory, is free of known copyright restrictions.
To delo avtorskopravno ni varovano. • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37888
  • dcterms:title
   • Dušna paša: za kristjane, ki želé v duhu in v resnici moliti Boga
  • dcterms:creator
   • Friderik Irenej Baraga
  • dcterms:subject
   • molitvenik
   • prayer
  • dcterms:description
   • Odbor dražbe sv. Mohorja je vsled večstranskih želj sklenil, da na novo izda znameniti molitvenik „Dušna paša za kristjane, kateri žele v duhu in v resnici moliti Boga“, kateri molitvenik je svojim rojakom spisal poznejši slavni amerikanski škof, takrat še kaplan v Metliki na Dolenjskem, Friderik Baraga. Kakor je dražba svojim udom zelo ustregla, ko jim je l. 1893 in 1894 podala v novi obliki molitvenika „Življenja srečen pot“ in „Krščansko devištvo“, ki jih je spisal škof Anton Martin Slomšek, tako se nadejamo, da dragim Slovencem vstrežemo tudi z novo izdajo priljubljenega molitvenika drugega slovenskega škofa, Friderika Barage. Prvikrat je »Dušna paša« izšla leta 1830 z dostavkom: „V natis teh bukev so milostljivi knez, gospod, gospod Anton Alojzij, ljubljanski škof, 20. grudna 1828 dovolili.“ — O vrednosti in pomenu našega molitvenika piše znani slovstvenik Josip Marn: „Kakor se je bila prikupila vernim Slovencem J. Golmajrova »Sveta maša in krščansko premišljevanje na vsak dan meseca iz sv. pisma«, ki se je bila od l. 1783 do 1826 natisnila šestnajstkrat, tako se je priljubila nam tudi »Dušna paša«, katera je bila l. 1854 razširjena že v več kakor 27.000 iztisih, in je prikazala se l. 1858 na svetlo sedmikrat, v sedanjem pravopisu, v večji in manjši obliki. — V kratkem predgovoru opominja kristjana, da naj Boga moli v duhu in v resnici; v bukvah pa, ki so res, kar kaže njih ime, prava dušna paša, mu k temu tudi pomaga. Vse je v njih prav prisrčno in pobožno. Česar e polno srce, rado izgre — v besedo in pismo. To je izpolnil Baraga. — Veliko dobrih in lepih molitvenih bukvic smo dobili Slovenci pozneje, vendar segajo posebno stareji radi še sedaj po »Dušni paši«, katera jim zadostuje v vseh dušnih potrebah. To je vernim Slovencem prava duhovna čebelica, s katero si pasejo svojo dušo ter nabirajo sladke strdi za večno življenje.“ Pri prirejanju nove izdaje smo pazili na to, da podamo Baragov molitvenik kolikor mogoče popolen po prvih izdajah. Vrsto molitev pa smo po nekod premenili radi večje preglednosti.
  • dcterms:publisher
   • Družba sv. Mohorja, Celovec
  • dcterms:contributor
   • Jožef Rozman (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv