Obravnave deželnega zbora Kranjskega v Ljubljani v drugi sesiji cetrte volitvene dobe od 5. novembra do 7. decembra 1872.

Provincial Assembly Debates 5.11.1872-7.12.1872

Jezik: slovenski / nemški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1872
Založnik(i): Kranjski deželni zbor, Ljubljana
Avtorske pravice:

Public Domain Mark
This work (Obravnave deželnega zbora v Ljubljani v drugi sesiji četrte volitvene dobe od 5. novembra do 7. decembra 1872., by Verlag des krainischen Landesausschusses), identified by Zgodovina Slovenije - SIstory, is free of known copyright restrictions.
To delo avtorskopravno ni varovano.

Posamezni prispevki:
 • Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora Ljubljanskga dne 5. novembra 1872
 • Stenografični zapisnik druge seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 7. novembra 1872
 • Stenografični zapisnik tretje seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 11. novembra 1872
 • Stenografični zapisnik četrte seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 18. novembra 1872
 • Stenografični zapisnik pete seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 22. novembra 1872
 • Stenografični zapisnik šeste seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 25. novembra 1872
 • Stenografični zapisnik sedme seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 28. novembra 1872
 • Stenografični zapisnik osme seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 2. decembra 1872
 • Stenografični zapisnik deželnega zbora Ljubljanskega dne 4. decembra 1872
 • Stenografčni zapisnik desete seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 6. decembra 1872
 • Stenografični zapisnik ednajste seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 7. decembra 1872
 • Priloga 1: Poročilo deželnega zbora o stanju opravil zemljiške odveze na Kranjskem
 • Priloga 2: Predlog deželnega odbora o plači služabnika pri sekcijah v deželni bolnišnici
 • Priloga 3: Poročilo deželnega zbora s kterim, se predloži proračun za l. 1873 in računski sklep za leto 1871, zaklada zemljiške odveze
 • Priloga 4: Poročilo deželnega odbora s katerim se predlože proračuni zakladov različnih ustanov za leto 1873 in računski sklepi za leto 1871
 • Priloga 5: Poročilo deželnega odbora, s kterim se predloži proračun normalnega šolskega zaklada za leto 1873. in računski sklep za leto 1871.
 • Priloga 6: Poročilo deželnega obora, s kterim se predložita načrta postav o uravnavi pravnih razmer učiteljstva in o uravnavi napravljanja, zdrževanja in obiskavanja javnih ljudskih šol vojvodine Kranjske
 • Priloga 7: Poročilo deželnega odbora, s kterim se predloži računski sklep za leto 1871. in proračun za leto 1873. gledališkega zaklada.
 • Priloga 8: Poročilo deželnega zbora o imenovanji Dr. Jan. Mrhala za uda deželnega šolskega sveta
 • Priloga 9: Poročilo deželnega zbora o nujni potrebi, da se poseben oddelek deželne posilne delavnice začasno prepusti v porabo norišnici
 • Priloga 10: Poročilo deželnega odbora s kterim se predlože proračuni za leto 1873.
 • Priloga 11: Euer hochwohlgeboren!
 • Priloga 12: Poročilo deželnega odbora ozir načrta postave o uravnavi doneskov iz zapuščin za normalnih šolski zaklad
 • Priloga 13: Poročilo deželnega zbora o ločitvi vodstva od upravništva v deželnih dobrodelnih napravah
 • Priloga 14: Poročilo deželnega odbora zarad ustanovitve službe deželnega inženirja
 • Priloga 15: Postava veljavna za vojvodinjo Kranjsko. s ktero se razglašajo določbe o posredništvih (miriteljstvih) v poravnavo skušnjo med strankami, ktere so v prepiru
 • Priloga 16: Vladna predloga Osnova o postavi, kako naj se uravna napravljanje, zdrževanje in obiskovalnje ljudskih šol
 • Priloga 17: Poročilo deželnega odbora, o prošnji mnogo občincev iz Ostrožnega-Brda zarad razdelitve nekega občinskega pašnika in gozda
 • Priloga 18: Bericht des finanzausschusses wegen Bewilligung eines Nachtrags-Credites von 300 ft. zur Unterstützung von Volkschullehren aus dem Nurmalschulfonde
 • Priloga 19: Predlog deželnega odbora o ustanovitvi vinorejske in sadjerejske šole na Slapu v Vipavski dolini
 • Priloga 19: Posnetek iz zapisnika komisije izvedencev za ustanovitev deželne sadjorejske in vinorejske šole na Slapu
 • Priloga 20: Poročilo deželnega odbora vojvodine Kranjske: A. Kar se tiče načrta zakona (postave) o tem, da se izrekaje odgonskih razsodil izroči odgonsko-postajskim občinam, B. kar se tiče tega, da bi se deželnemu zakladu predkazali troški, zaznamenani v
 • Priloga 21: Poročilo deželnega odbora o volitvi deželnih poslancev za glavno mesto Ljubljano
 • Priloga 22: Poročilo deželnega odbora, s kterim se predlaga načrt novega cestnega zakona
 • Priloga 23: Poročilo deželnega odbora. Ozir uredbe, kako se za deželni in zemljiško-odvezni zaklad pobirajo in plačujejo doklade od vžitninskega davka in terjajo dotični zaostanki
 • Priloga 24: Bericht des finanzausschusses, über den Voranschlag des Zwangsarbeitshausfondes für das Jahr 1873
 • Priloga 25: Bericht des finanzausschusses, über den Voranschlag des Landeskulturfondes für das Jahr 1878
 • Priloga 26: Bericht des finanzausschusses über den Voranschlang des Irrenhausbaufondes für das Jahr 1873
 • Priloga 27: Sporočilo finančnega odseka o proračunih kranjskih ustanovnih zakladov za leto 1873
 • Priloga 28: Sporočilo finančnega odseka o računskih sklepih kranjskih ustanovnih zakladov za leto 1871
 • Priloga 29: Bericht des finanzausschusses, über den Voranschlag des Normalschulfonde für das Jahr 1872
 • Priloga 30: Bericht des finanzausschusses über den Rechnungsabschluß des krainischen Normalschulfondes für das Jahr 1871
 • Priloga 31: Sporočilo finančnega odseka o proračunu bolnišnega, porodnišnega, nadenišnega in norišnega zaklada za leto 1873
 • Osnova postave veljavna za vojvodstvo Kranjske o šolah realkah
 • Priloga 32: Screiben des k.k. Landespräsidiums in Laibach womit der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Realschulen eingebracht wird
 • Priloga 33: Bericht des Finanzausschusses über die Landtagsvorlage des Landesausschusses, betreffend die Sistemisirung eines Beamtenpostens für den landschaftlichen Dienst
 • Priloga 34: Bericht des Finanzausschusses über den Rechnungsabschluß des krainischen Landesfondes und seiner Subfonde für das Jahr 1871.
 • Priloga 35: Bericht des Finanzausschusses über den Rechnungsabschluß des Irrenhaus-Baufonde für das Jahr 1871
 • Priloga 36: Predloga deželnega odbora, da se ustanovi nižja kmetijska šola na Kranjskem
 • Priloga 37: Poročilo o delovanji kranjskega deželnega odbora od 14. oktobra 1871. l. do konca meseca oktobra 1872. l.
 • Priloga 38: Poročilo šolskega odseka o postavi, kako naj se uravna napravljanje, zdrževanje in obiskovanje javnih ljudskih šol
 • Priloga 39: Sporočilo finančnega odseka o računskem sklepu zaklada zemljiščine odveze za leto 1871 in o proračunu istega zaklada za leto 1873
 • Priloga 40: Poročilo deželnega odbora zastran podelitve še ene podpore 1500 fr. iz P. P. Glavarjevega zaklada za zidanje šole v Komendi pri sv. Petru
 • Priloga 41: Poročilo deželnega odbora o prošnji županstva mesta Lož za dovoljenje razdelitve občinskega pašnika
 • Priloga 42: Poročilo deželnega odbora o deželnem poslopji, imenovanem "Ballhaus"
 • Priloga 43: Poročilo deželnega odbora vojvodine Kranjske, o razpisu deželnega zakona zaradi tega, da si deželno glavno mesto Ljubljansko vzame loterijsk zajem
 • Priloga 44: Bericht des Ausschusses für Gemeinde-Augelegenheiten über die Regierungsvorlage, betreffend die Bestellung von Vermittlungsämtern zu Vergleichsversuchen zwischen streitenden Parteien.
 • Priloga 45: Bericht des Schulausschussen über die beiden Gestzentwürfe der k. k. Regierung und des Landes-Ausschusses, betreffen die Regelung der Rechtsverhältnisse der Volksschullehrer.
 • Priloga 46: Poročilo deželnega odbora, zadevajoče dovoljenje podpore za naravo občinske poti ob desnem bregu Save od Radeć do Save
 • Priloga 47: Poročilo finančnega odseka o postavi zarad preodkaza v paragrafu 14. odgonske postave od 27. julija 1871 drž. zak. št- 88, zaznamenanih troškov deželnemu zakladu
 • Priloga 48: Poročilo občinskega odseka o postavi, s katero se odgonsko-postajskim občinam izroči pravica izrekati odgonska razsodila
 • Priloga 49: Bericht des Finanzausschusses über den Voranschlag des landschaftlichen Theaterfondes für das Jahr 1873
 • Priloga 50: Poročilo deželnega odbora, da bi se presukala skladna cesta, držeča čez Vagenšperk v Litijskem okraji
 • Priloga 51: Poročilo deželnega odbora o dovolitvi priplače iz deželnih novcev za breg braneče stavbe na desnem bregu Save nad Kranjem
 • Priloga 52: Poročilo deželnega odbora o napravi in vzdrževanju dovoznih cest k železnocestnim postajam
 • Priloga 53: Bericht des finanzausschusses über die zeitweilige Vermendung eines abgefonderten Traktes der Landbeszwangsarbeitsanstalt für ruhige Irsinnige
 • Priloga 54: Poročilo peticijskega odseka o prošnji na Njegovo Veličestvo presvitlega cesarja za pomilostenje 60tih zavoljo hudodelstva ustaje obsojenih prebivalcev vasi Studor - Starefužine
 • Priloga 55: Poročilo šolskega odseka ozir načrta postave o uravnavi doneskov iz zapuščin za normalni šolski zaklad
 • Priloga 56: Bericht der bereinten Rechenschaftsberichts- und Finanz-Ausschüsse wegen gesetzlicher Regelung der Geldverhältnisse des Krain. Grundentlastungsfondes zum Staate.
 • Priloga 57: Poročilo deželnega odbora zarad tega, da bi se oklicala vozna cesta k kolodvoru Trata pri Škofji loki za skladno cesto, in da bi se Črnska cesta pri Kamniku deloma opustila kot skladna cesta, proti temu, da bi se občinska cesta na desnem bregu
 • Priloga 58: Poročilo finančnega odseka o ločitvi vodstva od upravništva v deželnih dobrodelnih napravah Ljubljanskih
 • Priloga 59: Bericht des Strassenausschusses über den vom Landesausschusse eingebrachten Entwurf eines neuen Straßenconcurrenzgesetzcs.
 • Priloga 60: Poročilo odseka o predlogu poslanca g. dr. Razlaga in sodrugov o premembi splošnega vojnega zakona glede na enoletne prostovoljce
 • Priloga 61: Predlog finančnega odbora o ustanovitvi vinorejske in sadjerejske šole na Slapu v Vipavski dolini
 • Priloga 62: Sporočilo finančnega odseka o proračunu za sirotinski zaklad vojvodstva Kranjskega za leto 1873
 • Priloga 63: Sporočilo finančnega odseka o računskem sklepu za sirotinski zaklad v vojvodstvu Kranjskem za leto 1871
 • Priloga 64: Sporočilo finančnega odseka o proračunu kranjskega deželnega zaklada z ozirom na njegove podzaklade za leto 1873
 • Priloga 65: Poročilo šolskega odseka o imenovanji Dr. Jan. Mrhala za uda deželnega šolskega sveta
 • Priloga 66: Bericht des Wirthschaftsausschusses über die Petition des Abgeirdneten Horak und Genossen um Erwirkung eines Gesetzes rücksichtlich der Steuerbefreinung der Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften
 • Priloga 67: Bericht des finanzausschusses, betreffend die Errichtung einer niedern Ackerbausschule in Krain.
 • Priloga 68: Poročilo odseka, postavljenega za pregled delovanjskih poročil deželnega odbora za leto 1871 in 1872.
 • Priloga 69: Poročilo gospodarskega odseka o nasvetu poslanca dr. Razlaga zastran Jelovice.
 • Priloga 70: Bericht des finanzausschusses über die Darftellung des Landesausschusses, betreffend die Einhebung und Abfuhr der Landes- und Grundentlastungsfonds- Zuschläge auf die Verzehrungssteuer und die Einbringung der bezüglichen Rückstände
 • Priloga 71: Poročili občinskega odseka o predlogih deželnega odbora zarad razdelitev: a) pašnika občine Ostrožno-Brdske, in b) pašnika mestne občine Ložke
 • Priloga 72: Poročilo odseka za preiskavo volitve dež. poslancev za Ljubljansko mesto.
 • Priloga 73: Poročilo finančnega odseka o razpisu deželnega zakona zarad tega, da si deželno glavno mesto Ljubljansko vzame loterijsk zajem
 • Priloga 74: Nasvet.
 • Glavni register stenografičnim zapisnikom Kranjskega deželnega zbora od začetka leta 1861 do vštetega leta 1872


  • Podroben opis
   Originalni naslov:
   Obravnave deželnega zbora v Ljubljani v drugi sesiji četrte volitvene dobe od 5. novembra do 7. decembra 1872.