Obravnave deželnega zbora 15.9.1874-16.10.1874

Provincial Assembly Debates 15.9.1874-16.10.1874

Jezik: slovenski / nemški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1874
Založnik(i): Kranjski deželni zbor, Ljubljana
Avtorske pravice:

Public Domain Mark
This work (Obravnave deželnega zbora v Ljubljani od 26. novembra 1873 do 13. januarja 1874., by Verlag des krainischen Landesausschusses), identified by Zgodovina Slovenije - SIstory, is free of known copyright restrictions.
To delo avtorskopravno ni varovano.

Posamezni prispevki:
 • Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 15. septembra 1874, Stenographischer Bericht der ersten Sitzung des Landtages zu Laibach am 15. September 1874
 • Stenografični zapisnik druge seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 16. septembra 1874., Stenographischer Bericht der zweiten Sitzung des Landtages zu Laibach am 16. September 1874
 • Stenografični zapisnik tretje seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 21. septembra 1874., Stenographischer Bericht der dritten Sitzung des Landtages zu Laibach am 21. September 1874
 • Stenografični zapisnik četrte seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 23. septembra 1874., Stenographischer Bericht der vierten Sitzung des Landtages zu Laibach am 23. September 1874
 • Stenografični zapisnik pete seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 26. septembra 1874., Stenographischer Bericht der fünften Sitzung des Landtages zu Laibach am 26. September 1874
 • Slenografični zapisnik šeste seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 30. septembra 1874., Stenographischer Bericht der sechsten Sitzung des Landtages zu Laibach am 30. September 1874
 • Stenografični zapisnik sedme seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 3. oktobra 1874., Stenographischer Bericht der siebenten Sitzung des Landtages zu Laibach am 3. Oktober 1874
 • Stenografični zapisnik osme seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 8. oktobra 1874, Stenographischer Bericht der achten Sitzung des Landtages zu Laibach am 8. Oktober 1874
 • Stenografični zapisnik devete seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 12. oktobra 1874., Stenographischer Bericht der neunten Sitzung des Landtages zu Laibach am 12. Oktober 1874
 • Stenografični zapisnik desete seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 13. oktobra 1874., Stenographischer Bericht der zehnten Sitzung des Landtages zu Laibach am 13. Oktober 1874
 • Stenografični zapisnik enajste seje deželnega zbora Ljubljanskega dno 15. oktobra 1874., Stenographischer Bericht der eifften Sitzung des Landtages zu Laibach am 15. Oktober 1874
 • Nadaljevanje ednajste seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 15, oktobra 1874,, Fortsetzung der eifften Sitzung des Landtage zu Laibach am 15. Oktober 1874.
 • Stenografični zapisnik dvanajste seje deželnega zbora Ljubljanskega dne 16. oktobra 1874., Stenographischer Bericht der zwölften Sitzung des Landtages zu Laibach am 16. Oktober 1874
 • Nadaljevanje dvanajste seje deželnega zbora Ljubljanskega zvečer dne 16. oktobra 1874., Forsetzung der zwölften Sitzung des Landtages zu Laibach am 16. Oktober 1874 abends.
 • Priloga 1: Poročilo deželnega odbora o navrtanem zakonu, kako naj se uredijo ostalinski prinosi o normalnošolskemu zakladu., Bericht des Landesausschsses betreffend einen Gesetzentwurf zut Regelung der Normalschulfondesbeiträge von Verlassenschaften
 • Priloga 2: Poročilo deželnega odbora o normalnem postopanji z paznikom posilne delalnice Kocijanom Tomičem., Bericht des Landesausschsses wegen normaläßinger Behandlung des Zwangs-Arbeitshaus-Aufsehers Kanzian Tomic
 • Priloga 3: Poročilo deželnega odbora, s katerim predlaga načrt postave zarad izključitve po doliodkili hišnega davka prostih poslopij odmerjene dohodnine od prikladov za deželne, okrajne in občinske potrebščine., Bericht des Landesausschsses mit Vorlage eines Gesetzentwurfes, betreffend die Ausschließung der von Einkomment aus zinssteuerfreien Gebäuden zur Vorschreibung gelangenden Einkommensteuer von den Steuerzuschlägen für Landes-, Bezirks- und Gemeinde-Erforde
 • Priloga 3: Postava, veljavna za vojvodstvo Kranjsko, s katero se izklučuje po dohodkih hišnega davka prostih poslopij odmerjena dohodnina od prikladov za deželne, okrajne in občinske potrebščine., Gesetz wirksam für das Herzogthum Krain, womit die Ausscließung der vom Einkommen aus zinssteuerfreien Gebäuden zur Vorschreibung gelangenden Einkommensteuer von den Steuerzuschlägen für Landes-, Bezirks- und Gemeinde-Erfordernisse verfügt wird.
 • Priloga 4: Poročilo deželnega odbora o volitvi deželnega poslanca gospoda Adolfa Obreze v občinskem volilnem okraju Postojna-Senožeče-Bistrica-Planina-Lož., Bericht des Landesausschusses über die Wahl des Landtagesabgeordneten Herrn Adolf Obreza im Landgeminden-Wahlbezirke Adelsberg-Senosetsch-Feistritz-Planina-Laas.
 • Priloga 5: Poročilo deželnega odbora o premestenju sedeža c. kr. (krajne sodnije iz Planine v Logatec., Bericht des Landesausschusses, betreffend die Verlegung des Bezirkgerichtstzes von Planina nach Loitsch.
 • Priloga 6: Poročilo deželnega odbora o izterjanju zaostalih deželnih priklad na vžitnino., Bericht des Landesausschusses wegen Einbringung der Rückstände an Verzehrungssteuer-Landeszuschlägen.
 • Priloga 7: Poročilo deželnega odbora o podelitvi ravnateljske službe v deželni bolnišnici., Bericht des Landesausschusses, betreffend die Art und Weise der Besetzung des Spitaldirektorspostens.
 • Priloga 8: Poročilo deželnega odbora, s katerim se predloži proračun za I. 1875 in računski sklep za I. 1873 zaklada zemljišne odveze., Bericht des Landesausschusses, womit der Voranschlag des Grundentlastungsfondes für das Jahr 1875 und dessen Rechnungsabschluß pro 1873 vorgelegt wird.
 • Priloga 9: Poročilo deželnega odbora o vpokojitvi paznika posilne delavnice Janeza Zormana, Bericht des Landesausschusses, wegen normalmäßiger Behandlung des Zwangs-Arbeitshaus-Aussehers Johann Zorman.
 • Priloga 10: Poročilo deželnega odbora zavolj dovolitve dodatne denarne zaloga za 1874.l. za deželno sadje- in vinorejno šolo na Slapu., Bericht des Landesausschusses, wegen Gewährung eines Rachtrags-Credites pro 1874 für die Landes-Obft-und Weindanschule in Slap
 • Priloga 11: Poročilo deželnega odbora, s katerim se predložila proračun za I. 1875. in računski sklep za I. 1873. za deželno vino- in sadjerejsko šolo na Slapu., Bericht des Landesausschusses, mit dem Voranschlage für das Jahr 1875 und dem Rechnungsabschlusse fur das Jahr 1873 der Slaper Obft- und Weindanschule
 • Priloga 12: Poročilo deželnega odbora zavolj plačevanja počitnin dosluženim deželnim uradnikom in služabnikom za vsak mesec naprej., Bericht des Landesausschusses, wegen monatlicher Vorauszahlung der Ruherstandsgenüsse der Landesbeamten und Deiner
 • Priloga 13: Poročilo deželnega odbora o navrtanem zakonu, da se odpravi učnina ter prenaredita §§ 45 in 46 v zakona od 29. aprila 1873.l., št. 21., Bericht des Landesausschusses, betreffend den Gesetzentwurf wegen Aushebung des Schulgeldes und Anderung der §§ 45 und 46 des Gesetzes vom 29. April 1873, Z. 21.
 • Priloga 14: Poročilo deželnega odbora, s katerim se predagajo proračuni kranjskih ustanovnih zakladov za l. 1875. in računski sklepi teh zakladov za l. 1873., Bericht des Landesausschusses, mit welchen die Voranschläge der krainischen Stiftungsfonde für das Jahr 1875 und die Rehnungsabschlüsse derselben für das Jahr 1873 vorgelegt werden.
 • Priloga 15: Poročilo deželnega odbora zavolj povišanja plačila okrajnim ranocelnikom na Kranjskem., Bericht des Landesausschusses wegen Erhöhung der Remunerationen der Berzirkswundärzte in Krain
 • Priloga 16: Poročilo o delovanji kranjskega deželnega odbora od 1. novembra 1873. do konca junija 1874. leta., Rechenschaftsbericht des krainischen Landesausshusses für die Zeit vom 1. November 1873 bis Ende Juni 1874.
 • Priloga 17: Dostavek k poročilu deželnega odbora o načrtu postave zastran odprave učnine in prenaredbe §§. 45 in 46 postave od 29. aprila 1873, št. 21 (priloga št. 13), Nachtrag zu dem Berichte des Landesausschusses, betreffend den Gesetzenwurf wegen Aushebung des Schulgeldes und Aenderung der §§. 45 und 46 des Gesetzes vom 29. April 1873, bis 21.
 • Priloga 18: Poročilo deželnega odbora o kojekakih naredbab v poboljšanje ljudskega šolstva na Kranjskem in posebej o učiteljskih plačah., Bericht des Landesausschusses über die allffälligen zur Besserung der Volksschulverhältnisse in Krain und insbesondere über die Lehrerbezüge.
 • Priloga 19: Poročilo deželnega odbora o uravnavi z Ljubljansko mestno občino zarad plačevanja stroškov za realno šolo., Bericht des Landesausschusses über die Regelung der Realschulkonstencocncurrenz mit der Stadgemeinde Laibach
 • Priloga 20:Poročilo deželnega odbora zahtevanji c. kr. vlade zarad povišanja deželnih priklad za zaklad zemljiščne odveze, — potem o nasvetavani vpeljavi deželne priklade na pivo in na žganje., Bericht des Landesausschusses über das Varlagen der k.k. Reigerung wegen Erhöhung der Landesumlagen für den Grundentlastungsfond, - dann über den Antrag aud Einführung einer Landesumlage auf Bier und Branntwien.
 • Priloga 21: Poročilo deželnega odbora glede naprave nižje kmetijske šole na Kranjskem, Bericht des Landesausschusses betreffend die Errichtung einer niederen Ackerbauschule in Krain
 • Priloga 22 - Pogodba, Uebereinkommen
 • Priloga 23: Postava o varovalnem času za divjino, Gesetz über die Schonzeit des Wildes
 • Priloga 24: Poročilo deželnega odbora o dodatnem načrtu postave, Bericht des Landesausschusses über den nachträglichen Gesetzentwurf
 • Priloga 25: Poročilo deželnega odbora o novi volitvi deželnega poslanca v občinskem volilnem okraju Vipavsko - Idrijskem., Bericht des Landesausschusses über die Neuwahl eines Landtagsabgeordneten im Landgemeinden-Wahlbezirke Wippach-Idria
 • Priloga 26: Poročilo deželnega odbora o volitvi deželnega poslanca velikih posestnikov Kranjskih, gospoda Edvarda Schafferja., Bericht des Landesausschusses über die Wahl des Landesabgeordneten des krainischen Großgrundbesitzes, herren Ednard Schaffer
 • Priloga 27: Poročilo deželnega odbora, s katerim se predložeta proračun nornišno - stavbenega zaklada za l. 1875 in pa računski sklep tega zaklada za l.1873., Bericht des Landesausschusses mit welchem der Voranschlag des Irrenhausbanfones für das jahr 1875 und der Rechnungsabschluß besselben für das Jahr 1873 vorgelegt werden
 • Priloga 28: Poročilo deželnega odbora v katerem se predlože proračuni za leto 1875., Bericht des Landesausschusses mit welchem die Voranschläge für das Jahr 1875
 • Priloga 29: Poročilo finančnega odseka o načrtu postave zarad izključitve po dohodkih odmerjene dohodnine od prikladov za deželne, okrajne in občinske potrebščine pri poslopjih hišnega davka prostih.
 • Priloga 30: Poročilo deželnega odbora o volitvi deželnega poslanca za glavno mesto Ljubljano., Bericht des Landesausschusses über die Wahl eines Landtags-Abgeordneten der Landeshauptstadt Laibach
 • Priloga 31: Poročilo deželnega odbora o storjenem obrestnem dolgu v vkupnem znesku 122000 gld. in o njegovem poplačevanju., Bericht des Landesausschusses über die demselben aufgenommenen verzinslichen Passivcapitalien im Gesammtbetrage von 122000 fl. ö. W. und überdie Rückzahlund derselben
 • Priloga 31: Poročilo deželnega odbora z načrtanim zakonom občinskega redu za Kranjsko vojvodino, položenim pred deželni zbor., Bericht des Landesausschusses mit Vorlage des Entwurfes einer Gemeindeordnung für das Herzogthum Krain
 • Priloga 32: Zakon, za Kranjsko vojvodino veljaven, s katerim se razpisuje občinski red in občinski volitveni red., Gesetz wirfsam für das herzogthum Krain, womit eine Gemeindeordnung und eine Gemeindewahlordnung erlassen werden.
 • Priloga 33: Postava veljavna za vojvodstvo Kranjsko o varstvu poljskega blaga, Gesetz wirfsam für das herzogthum Krain, betreffend den Schutz des Feldgutes
 • Priloga 34: Poročilo finančnega odseka zavolj povišanja plačila okrajnim ranocelnikom na Kranjskem,
 • Priloga 35: Bericht des finanz-Ausschusses über den Rechnungsabschluß für das Jahr 1873 der Slaper Obst- und Wienbanschule
 • Priloga 36: Bericht des finanz-Ausschusses wegen eines Nachtrags-Credies pro 1874 für die Landes-Obst- und Weinbanschule in Slap.
 • Priloga 37: Poročilo šolskega odseka o načrtu postave za uravnavo prineskov iz zapuščin v normalno-šolski zaklad., Bericht des Schulausschusses, betreffend den Gesetzentwurf zur Regelung der Normalschulfondsbeiträge von Verlassenschaften.
 • Priloga 38: Bericht des finanz-Ausschusses,über den Voranschlag für das Jahr 1875 der Slaper Obst- und Weinbauschule.
 • Priloga 39: Poročilo deželnega odbora o izročanju državnih dovoznih cesta k kolodvorom v Postojni in v Logatcu dotičnim okrajnim cestnim odborom., Bericht des Landesausschusses über die Zuweisung der Aerarial - Zufahrtstraßen zu den Banhöfen in Adelsberg und Loitschu an die betreffenden Bezirksstraßenausschüsse.
 • Priloga 40: Bericht des finanz-Ausschusses über den Rechnungsabschluß des Irrenhausbufondes für das Voranschlag desselben für das Jahr 1875.
 • Priloga 41: Poročilo finančnega odbora "o dodatnem načrtu postave zarad začasnega preklica veljavnosti §. 45. postave od dne 29. aprila 1873. l. deželnega zakonika štev. 21. ter zarad razpisave dodatne 8 odstotne deželne priklade za 1874. l. na neposrednj
 • Priloga 42: Poročilo finančnega odbora o proračunu porodnišnega, norišnega in najdenišnega zaklada za leto 1875.
 • Priloga 43: Bericht des finanzausschusses über die Regelung der Realschulkosten-Concurrenz mit der Stadgemeinde Laibach
 • Priloga 44: Poročilo gospodarskega odseka o načrtu postave "o tem, v katerem času naj se divjina ne ponkončava".
 • Priloga 45: Poročilo finančnega odseka o storjenem obrestnem dolgu 122.000 gld. in o njegovem poplačevanji
 • Priloga 46: Bericht des finanz-Ausshusses über den Voranschlag des Zwangsarbeitshausfondes für das Jahr 1875
 • Priloga 47: Poročilo finančnega odbora o proračunu bolnišničnega zaklada za leto 1875.
 • Priloga 48: Poročilo deželnega odbora k predlogu proračuna normalno-šolskega zaklada za 1875. 1. in k sklepu njegovih računov za 1873. 1., Bericht des Landesausshusses zur Vorlage des Normalschulfondspräliminares pro 1875 und bessen Rechnungsabschlusses pro 1873
 • Priloga 49: Bericht des finanzausshusses über die Voranschläge der krainischen Stiftungsfonde für das Har 1875
 • Priloga 50: Bericht des finanzausshusses über das Theaterfondes für das Jahr 1875
 • Priloga 51: Nasvet poslanca dr. Razlaga zastran uravnave reke Krke od Bele cerkve do Krške vasi
 • Priloga 52: Geletzantrag des Abgeordneten Adol Obresa, betreffend die Giebigkeiten für öffentliche Volksschulen
 • Priloga 53: Predlog poslanca dr. Jan. Bleiweisa zastran tega, da vsak okraj dobi svojega zdravnika.
 • Priloga 54: Bericht des Landesausschusses über des Antrag des Abgeordneten Herrn Dr. Bleiweis wegen Vermehrung der jetzigen Unzahl l. f. Bezirksärzte in Krain.
 • Priloga 55: Antrag des Abgeorneten herrn J.N. horak wegen Zugestehung von 30% der Gebäudesteuer für Gebäudeerhaltungskosten.
 • Priloga 56: Poročilo finančnega odseka o proračunu deželo-kulturnega zaklada za leto 1875.
 • Priloga 57: Bericht des finanz-Ausshusses in betreff der Einbringung der Rückstände an Verzherungssteuer-Landeszuschlägen für den Landes- und Grundentlastungsfond.
 • Priloga 58: Bericht des finanz-Ausshusses über den Antrag wegen Einführung einer Landesumlage auf Bier und Branntwein
 • Priloga 59:Poročilo finančnega odbora o računskem sklepu deželnega zaklada in njegovih podzakladov za leto 1873
 • Priloga 60: Poročilo deželnega, odbora, zarad dovolitve deželnega prineska za uravnavanje Save in za stavke v bran Savskih bregov pri Krškem, kar bi se sicer vse naredilo na državne stroške., Bericht des Landesausschusses wegen Gewährung eines Landesbeitrages zu den vom hohen Aerar auszuführendeu Savaregulirungs und Uferschutzbauten bei Gurkfeld.
 • Priloga 61: Bericht des volkswirthschaftlichen Ausschusses über die Regierungsvorlage eines Gesetzenwurfes zum Schutze es Feldgutes
 • Priloga 62: Bericht des volkswirthschaftlichen Ausschusses über die Landtagsvorlage des Landesausschusses, betreffend die Zuweisung der Aerarial- Zufahrtstraßen zu den Bahnhöfen in Adelsberg u. Loitsch an die betreddenden Bezitksstraßenausschüffe
 • Priloga 63: Poročilo deželnega odbora zarad dovolitve 33% davka na vse neposrednje davke občine Trata., Bericht des Landesausschusses wegen Bewiligung einer 33% Umlage aud sämmtliche directen Steuern der Gemeinde Trata.
 • Priloga 64: Poročilo deželnega odbora zarad dovolitve 80 % občinske priklade za vse neposrednje davke šolske občine Topliške., Bericht des Landesausschusses wegen Bewiligung einer 80% Gemeindeumlage auf sämmtliche direkten Steuern der Schulgemeinde Töpliz
 • Priloga 65: Poročilo šolskega odseka o postavnem načrtu zastran odprave učnine in premembe §§. 45. in 46. postave od 29. aprila 1873, št. 21., Bericht des Schulausschusses über den Gesetzentwurf wegen aufhebung des Schulgeldes und Aenderung des§§ 45 und 46 des Gesetzes vom 21. April 1873, Z. 21.
 • Priloga 66: Postava, veljavna za vojvodstvo Kranjsko., Gesetz, wirksam für das Herzogthum Krain
 • Priloga 67: Bericht des Schulausschusses über den Gesetzantrag des Abgeordneten Adolf Obresa, betreffend die Giebigkeiten für öffentliche Volksschulen.
 • Priloga 68: Poročilo deželnozbornega odseka za pretresovanje poročila deželnega odbora z načrtom nove občinske postave.
 • Priloga 69: Bericht des Finanzausschusses über die Rechnungs-Abschlüsse der krainischen Stiftungsfonde für das Jahr 1873.
 • Priloga 70: Bericht des Finanzausschusses über das zwischen der K.k. Staatsverwaltung und dem Landesausschusse für das herzogum Krain.
 • Priloga 71: Bericht des Finanzausschusses über den Rechnungsabschluß des krainischen Grundentlastungs-fondes für voranschlag des nämlichen fondes für das Jahr 1875.
 • Priloga 72: Poročilo občinskega odseka o premestcnji sedeža c. k. okrajne sodnije iz Planine v Logatec.
 • Priloga 73: Bericht des Finanzausschusses über den Präliminare des Normalschulfondes pro 1875 und über bessen Rechnunsabschluß pro 1873.
 • Priloga 74: Poročilo odseka za pretresavanje poročila deželnega odbora o njegovem delovanji od 1. novembra 1873. 1. do konca junija 1 874 I.
 • Priloga 75: Poročilo finančnega odseka o proračunu Kranjskega deželnega zaklada z ozirom na njegove podzaklade za leto 1875 .
 • Priloga 76: Poročilo odseka za kmetijsko šolo.
 • Priloga 77: Bericht des in der 8. Sitzung des h. Landtages eingesetzen Ausschusses zur Vornerathung des Regierungs entwurfes eines Gesetzes, betreffend die Erlassung einer Bauordnung für Krain.


  • Podroben opis
   Originalni naslov:
   Obravnave deželnega zbora v Ljubljani od 15. septembra 1874 do 16. oktobra 1874.