»Reich računa na vas«: Organizacija Nemška mladina (Deutsche Jugend) v Celju 1941 -1945

Avtor(ji): Kregar, Tone
Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Petra Svoljšak (moderator)


 • Podroben opis

  Prispevek govori o otroštvu v Celju v obdobju med letoma 1941 in 1945, pri čemer so, nekaterim specifikam navkljub, najpomembnejši pojavi in procesi značilni za celotno območje okupirane Štajerske ter primerljivi tudi z drugimi deli Slovenije. Na podlagi strokovne literature, nemških arhivskih in časopisnih virov ter zbranih pričevanj je podrobneje osvetljena raznarodovalna in ideološka (pre)vzgoja slovenskih otrok in mladine, zlasti v organizaciji Nemška mladina (Deutsche Jugend).


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37769
  • dcterms:title
   • »Reich računa na vas«: Organizacija Nemška mladina (Deutsche Jugend) v Celju 1941 -1945
  • dcterms:alternative
   • »Reich is Counting on You«: The German Youth Organization (Deutsche Jugend) in Celje 1941–1945
  • dcterms:creator
   • Tone Kregar
  • dcterms:subject
   • Nemška mladina
   • okupacija
   • raznarodovanje
   • šolstvo
   • vzgoja
   • German Youth
   • ocupation
   • education system
   • upbringing
   • denationalism
  • dcterms:description
   • Prispevek govori o otroštvu v Celju v obdobju med letoma 1941 in 1945, pri čemer so, nekaterim specifikam navkljub, najpomembnejši pojavi in procesi značilni za celotno območje okupirane Štajerske ter primerljivi tudi z drugimi deli Slovenije. Na podlagi strokovne literature, nemških arhivskih in časopisnih virov ter zbranih pričevanj je podrobneje osvetljena raznarodovalna in ideološka (pre)vzgoja slovenskih otrok in mladine, zlasti v organizaciji Nemška mladina (Deutsche Jugend).

   • Author is talking about childhood in Celje in the 2nd world war period, and despite all the specifics, the most important phenomena and processes are typical for the whole territory of occupied Štajerska and comparable with other parts of Slovenia. Denationalizing and ideological (re)education of Slovene children and youth, especially in the German Youth organization is presented on the basis of professional literature, German archival and journalistic sources and collected testimonies.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Petra Svoljšak (moderator)
  • dcterms:date
   • 2012-10-18
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37769
  • dcterms:language
   • slv
   • eng
  • dcterms:isPartOf