Šola in otroštvo v Julijski krajini med obema vojnama

Avtor(ji): Pelikan, Egon
Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Petra Svoljšak (moderator)


 • Podroben opis

  Avtor opisuje učinke šolske politike v Julijski krajini med obema vojnama. V razpravi opozarja na glavna dejstva in prelomnice, ki so vplivale na razvoj slovenskega šolstva pod Italijo do leta 1928, ko je bilo slednje popolnoma ukinjeno. Opisuje strukturo šolskih in obšolskih dejavnosti, ki so imele nalogo raznarodovanja in fašizacije slovenskih učencev v osnovnih šolah.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37767
  • dcterms:title
   • Šola in otroštvo v Julijski krajini med obema vojnama
  • dcterms:alternative
   • School and Childhood in the Venezia Giulia region in the period between the two world wars
  • dcterms:creator
   • Egon Pelikan
  • dcterms:subject
   • Julijska krajina
   • Slovenci
   • šola
   • fašizem
   • raznarodovanje
   • Venezia Giulia
   • Slovenes
   • school
   • fascism
   • denationalization
  • dcterms:description
   • Avtor opisuje učinke šolske politike v Julijski krajini med obema vojnama. V razpravi opozarja na glavna dejstva in prelomnice, ki so vplivale na razvoj slovenskega šolstva pod Italijo do leta 1928, ko je bilo slednje popolnoma ukinjeno. Opisuje strukturo šolskih in obšolskih dejavnosti, ki so imele nalogo raznarodovanja in fašizacije slovenskih učencev v osnovnih šolah.

   • Author describes the effects of school policy in the Venezia Giulia region in the period between the two world wars. He draws attention to the facts and turning points, which have influenced the development of the Slovenian education system under the authority of Italy until 1928, when the Slovenian education system was actually completely abolished. The paper describes the structure of school and extracurricular activities that had the task of denationalization and fascisation of Slovenian pupils in primary schools.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Petra Svoljšak (moderator)
  • dcterms:date
   • 2012-10-18
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37767
  • dcterms:language
   • slv
   • eng
  • dcterms:isPartOf