38. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije

Zgodovina izobraževanja

Ravne na Koroškem, 28. – 30.09.2016

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2016
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Branko Šuštar, Aleš Gabrič, Bojan Balkovec, Dragica Čeč, Ana Marija Lamut, Marjetka Balkovec Debevec, Karla Oder, Stane Berzelak, Tadej Vidmar, Maja Hakl Saje, Andreja Barle Lakota, Štefka Batinić, Jože Ciperle, Teodor Domej, Árpád Hornyák, Bogdan Kolar, Uwe Krebs, Juri Meda, Mirjam Milharčič Hladnik, Zdenko Medveš, Mojca Peček Čuk, Edvard Protner, Erika Rustja, Ljiljana Stankov, Imre Szilágyi, Jan Šimek, Peter Vodopivec
Posamezni prispevki:
 • Peter Vodopivec: Plenarno zasedanje - uvodni referat, Šola in šolstvo – osrednji ustanovi slovenskega narodnega oblikovanja
 • Karla Oder: Plenarno zasedanje - uvodni referat, Izobraževanje od ustnega izročila do visoke šole v koroški regiji. Oris razvoja šolstva med Peco in Pohorjem
 • Jezik in šolstvo na Koroškem, Panel 2A
 • Od ideoloških sprememb do filma pri pouku, Panel 2B
 • Študentje v Zagrebu, Gorici in na Reki, Panel 2C, Students in Zagreb, Gorizia and Rijeka, Panel 2C
 • Izobraževanje in antika, Panel 3A
 • Vojne, vojaško šolstvo in tekmovanja, Panel 3B
 • Šolske reforme, zgodovina ocenjevanja, študentje, Panel 3C, School Reforms, History of Grading, Students, Panel 3C
 • Humanizem in akademije, Panel 4A
 • Etnologija, arheologija in dediščina v izobraževanju, Panel 4B
 • Žensko šolstvo in učiteljska čustva, Panel 4C, Women Education and Teachers Emotion, Panel 4C
 • Pismenost in kulturna podoba podeželja, Panel 5A
 • Razvoj gimnazij Gorica – Trst – Ravne na Koroškem, Panel 5B
 • Nagrade KLIO
 • Vprašanja poučevanja zgodovine, Panel 6A
 • Izobraževanje »posebnih« otrok, Panel 6B
 • Usmeritve šolstva, Panel 6C, Orientation of Education, Panel 6C
 • Vprašanja poučevanja zgodovine, Panel 7A
 • Od muzejske pedagogike do vseživljenjskega učenja, Panel 7C, From Museum Pedagogy to Informal Education and Lifelong Learning, Panel 7C
 • Vprašanja poučevanja zgodovine, Panel 8A
 • Od vajeništva do pedagoških polemik, Panel 8C
 • Šolska berila in književnost, Panel 9A
 • Vera in izobraževanje, Panel 9B
 • Šolstvo med drugo svetovno vojno in po njej, Panel 9C
 • Tehniško izobraževanje in vpliv gospodarstva, Panel 10A
 • Šolanje za morje, šport in gore, Panel 10B
 • Podobe učiteljev in šolstva skozi čas, Panel 10C
 • Različnost izobraževanja, Panel 11A