Administrative Legacy and the Politics of Memory in the Third Polish Republic: The Case of the Oder-Neisse Line

Avtor(ji): Klomp, Jasper
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2016
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Soavtor(ji): Marko Zajc, Jernej Kosi, Zdenko Čepič, Neja Blaj Hribar, Nataša Sardžoska


 • Podroben opis
  Obnovo poljske države po prvi svetovni vojni so spremljali spopadi za meje med Drugo poljsko republiko in sosednjimi državami. Po naslednji obnovi neodvisnosti Poljske leta 1989 ni prišlo do takih fizičnih spopadov. Vseeno pa so po padcu komunizma poljski in nemški politiki razpravljali o zahodni poljski meji. Odločnih zahtev po hitrem priznanju črte Odra-Nisa za poljsko-nemško mejo, ki jih je ministrski predsednik Mazowiecki leta 1990 postavil Kohlovi vladi, ni mogoče obravnavati zgolj kot varnostno vprašanje. Njegove izjave so prispevale k oblikovanju nove nacionalne identitete. Ustvarila se je dihotomija med "nami" (Poljaki in njihovim "tradicionalnim" statusom žrtve) in "njimi" (Nemci kot tradicionalnimi agresorji). Pri procesu ustvarjanja novih nacionalnih identitet in spominov v nekdanjih socialističnih in komunističnih državah v Srednjevzhodni in Jugovzhodni Evropi je zanimiva metoda "selektivne izbire", ki so jo uporabljali politiki. Poljska izstopa kot izrazit primer. Na eni strani se preambula ustave Republike Poljske iz leta 1997 sklicuje na Prvo in Drugo poljsko republiko ter "več kot tisočletno dediščino" države, na drugi strani pa je na predstave o tem, kateri del Evrope naj bi štel za poljsko ozemlje, vplival Potsdamski sporazum, in ne meje, za katere so se poljske sile bojevale po koncu prve svetovne vojne. Tukaj pridejo do izraza prednosti, ki jih politikom omogoča umetni značaj upravnih meja.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37264
  • dcterms:title
   • Administrative Legacy and the Politics of Memory in the Third Polish Republic: The Case of the Oder-Neisse Line
  • dcterms:alternative
   • Upravna dediščina in politika spomina v Tretji poljski republiki: primer črte Odra-Nisa
  • dcterms:creator
   • Jasper Klomp
  • dcterms:subject
   • administrativna dediščina
   • politika spomina
   • tretja poljska republika
   • Odra-Nisa
   • administrative legacy
   • politics of memory
   • Third Polish Republic
   • Oder-Neisse
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
   • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marko Zajc
   • Jernej Kosi
   • Zdenko Čepič
   • Neja Blaj Hribar
   • Nataša Sardžoska
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37264
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf