Phantom Borders in Croatia: The Case Study of the Primorje-Gorski Kotar County

Avtor(ji): Bagarić, Petar
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2016
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Soavtor(ji): Marko Zajc, Jernej Kosi, Zdenko Čepič, Neja Blaj Hribar, Nataša Sardžoska


 • Podroben opis
  Fantomske meje so tiste nekdanje meje, ki še vedno vplivajo na sodobni svet. Identificiramo jih lahko z volilno geografijo. Ta prispevek bo posvečen fantomskih mejam, ki jih lahko opazimo na ozemlju Primorsko-goranske županije z glavnim mestom Reko. Ker so po ozemlju te županije skozi zgodovino potekale številne meje, bodo v prispevku analizirane morebitne fantomske meje kot posledica političnih delitev v obdobju 1867–1947. Pri analizi rezultatov volitev in referendumov na ozemlju te županije v obdobju med letoma 2009 in 2015 z metodami volilne geografije se bodo tako upoštevali morebitni učinki meja Kraljevine Hrvaške in Slavonije, mesta Reka (Fiume) in avstrijske Istre ter rapalske meje med Kraljevino Italijo, Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Svobodno državo reko, pa tudi meje med Kraljevino Italijo in Neodvisno državo Hrvaško. Zadevne volitve in referendumi vključujejo hrvaške predsedniške volitve v letih 2009/10 in 2014/15, referendum o pristopu Hrvaške k EU leta 2012, referendum o definiciji zakonske zveze leta 2013, volitve v parlament EU leta 2013 in 2014 ter lokalne volitve leta 2013. Podatki bodo analizirani na ravni občin. Rezultati hrvaških parlamentarnih volitev bodo izključeni, ker je za namene parlamentarnih volitev županija razdeljena na dve volilni okrožji (sedmo in osmo), volivci v obeh okrožjih pa imajo običajno na izbiro različno število seznamov kandidatov.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37262
  • dcterms:title
   • Phantom Borders in Croatia: The Case Study of the Primorje-Gorski Kotar County
  • dcterms:alternative
   • Fantomske meje na Hrvaškem: študija primera Primorsko-goranske županije
  • dcterms:creator
   • Petar Bagarić
  • dcterms:subject
   • fantomske meje
   • Hrvaška
   • primorsko-goranska županija
   • phantom borders
   • Croatia
   • Primorje-Gorski Kotar County
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
   • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marko Zajc
   • Jernej Kosi
   • Zdenko Čepič
   • Neja Blaj Hribar
   • Nataša Sardžoska
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37262
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf