Israeli-Syrian border – the Baha’i’s aspect

Avtor(ji): Rozen, Shay
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2016
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Soavtor(ji): Marko Zajc, Jernej Kosi, Zdenko Čepič, Neja Blaj Hribar, Irina Marin


 • Podroben opis
  Izraelsko-sirska meja je bila določena s pogajanji med Veliko Britanijo in Francosko republiko med prvo svetovno vojno in po njej (sporazum o Mali Aziji [Sykes–Picot], francosko-britanski dogovor o mejah [Paulet-Newcombe] itd.). Večina vidikov teh pogajanj je že bila objavljena, v senci je ostal le bahajski. Od osemdesetih let 19. stoletja je bahajska skupnost na severnih obalnih ravnicah Izraela ustanovila tri naselja na vzhodni in južni obali Tiberijskega jezera: Umm-Juna, A-Samra in Nuqeib. Četrto naselje, El-Adasiye, je bilo ustanovljeno na začetku dvajsetega stoletja v bližini reke Jarmuk. Med francosko-britanskimi pogajanji o mejah so se Britanci osredotočili na ta naselja pri svojih zahtevah po južni obali Tiberijskega jezera – območju s plodnimi kmetijskimi zemljišči, pomembnimi vodnimi viri, glavno železniško progo in nekaj novimi judovskimi naselji. Glavni britanski pogajalec S.F. Newcomb je v zagovor uporabil tudi dejstvo, da je bil lastnik teh zemljišč britanski plemič Sir Abbas, znan tudi kot Abdul-Baha – voditelj bahajske skupnosti. V predavanju bom na kratko povzel zgodovino bahajskih naselij na tem območju in francosko-britanska pogajanja o mejah v prvih povojnih letih. Osredotočil se bom na odnose med Veliko Britanijo in bahajskim voditeljem Abdul-Baho, pri čemer dvomim o resničnosti bahajske zgodbe o podelitvi viteškega naziva Abdul-Bahi v zahvalo, ker je med vojno pomagal ogroženim ljudem v Haifi in Aki, saj menim, da je šlo pri tem za realnopolitične in globalne britanske interese na Vzhodu in Zahodu.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37250
  • dcterms:title
   • Israeli-Syrian border – the Baha’i’s aspect
  • dcterms:alternative
   • Izraelsko-sirska meja – bahajski vidik
  • dcterms:creator
   • Shay Rozen
  • dcterms:subject
   • Izrael
   • Sirija
   • meja
   • Abdul-Baha
   • Israel
   • Syria
   • border
   • Abdul-Baha
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
   • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marko Zajc
   • Jernej Kosi
   • Zdenko Čepič
   • Neja Blaj Hribar
   • Irina Marin
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37250
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf