Border Changing Between Slovenia and Croatia near Gradin in post-WWII period

Avtor(ji): Gabrič, Aleš
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2016
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Soavtor(ji): Marko Zajc, Jernej Kosi, Zdenko Čepič, Neja Blaj Hribar, Jure Gašparič


 • Podroben opis
  V prispevku bo predstavljena sprememba meje med Slovenijo in Hrvaško iz leta 1956. Gre za ozemlje katastrskih občin Pregara, Gradin in del katastrske občine Topolovec. Proti koncu vojne naj bi se večina prebivalstva izrekla za priključitev k Sloveniji. Toda leta 1947, ko je po mirovni pogodbi to ozemlje pripadlo Jugoslaviji, je so bili ti kraji priključeni okraju Buzet oziroma Ljudski republiki Hrvaški. Junija 1955 je po izkazani želji večine prebivalstva, da naj bi bili ti kraji vključeni v Ljudsko republiko Slovenija, slovenska vlada predlagala vladi Hrvaške spremembo meje. Prišlo je do dogovora med vladama republik, ki so ga nato izpeljali po ustavnih načelih, kakor so bili zapisani v ustavi Jugoslavije. Najprej sta dogovor potrdili skupščini obeh republik, Hrvaške in Slovenije, marca 1956 pa je odlok o potrditvi spremembe meje med republikama potrdila še Zvezna ljudska skupščina. To je bil edini primer, ko je bila sprememba meje med Slovenijo in Hrvaško potrjena na ustavno predpisani način, medtem ko so na ostalih spornih odsekih meje vprašanja ostala nerešena vse do osamosvojitve obeh držav.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37244
  • dcterms:title
   • Border Changing Between Slovenia and Croatia near Gradin in post-WWII period
  • dcterms:alternative
   • Spreminjanje meje v mirnodobnem obdobju
  • dcterms:creator
   • Aleš Gabrič
  • dcterms:subject
   • spreminjanje mej
   • slovensko-hrvaška meja
   • Gradin
   • po drugi svetovni vojni
   • Border Changing
   • slovenian-croatian border
   • Gradin
   • post-WWII period
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
   • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marko Zajc
   • Jernej Kosi
   • Zdenko Čepič
   • Neja Blaj Hribar
   • Jure Gašparič
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37244
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf