Presentation of the edited volume Borderland Studies Meets Child Studies A European Encounter (Frankfurt am M., Peter Lang Verlag, 2017)

Avtor(ji): Venken, Machteld
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2016
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Soavtor(ji): Marko Zajc, Jernej Kosi, Zdenko Čepič, Neja Blaj Hribar, Elif Becan


 • Podroben opis
  Čeprav so se v 20. stoletju meje v Evropi precej spreminjale in so se evropske nacionalne države vedno bolj zanimale za otroke, tematika obmejnih otrok v Evropi še vedno ni dovolj raziskana. Na podlagi ugotovitev raziskovalcev s področja obmejnih študij, ki so pokazale, da so bila obmejna območja središče bojev za prevlado, ter raziskovalcev s področja otroških študij, ki so opisali, kako natančno so države izrazile svoje načrte v programih za otroke, je v tem urejenem delu predstavljena primerjalna analiza zgodovine otrok ob mejah. V prispevkih je predstavljenih več novih ugotovitev in nova hipoteza. Kot se je izkazalo, naj bi imeli otroci, ne pa njihovi starši, glavno vlogo pri doseganju cilja miroljubne Evrope, ki so si ga zamislili udeleženci mednarodnih mirovnih konferenc, ko so spreminjali suverenost obmejnih območij, na katerih so ti otroci prebivali. Iz vseh prispevkov je razvidna kompleksnost nacionalizacije na različnih in pogosto predhodno neodkritih področij življenja otrok ob mejah. Prispevki so nam omogočili tudi podrobnejši vpogled v dihotomijo med nacionalističnimi politikami, namenjenimi obmejnim otrokom, in jasnimi ne-nacionalnimi praksami teh otrok, ki so jih raziskovali zgodovinarji šolstva v medvojnem obdobju. Razkrivajo tudi druge vidike življenja otrok med vojnama in nacionalistično izobraževanje na obmejnih področjih po drugi svetovni vojni. Če prispevke beremo primerjalno, si lahko drznemo postaviti novo hipotezo. Kljub različnim predstavam Vzhoda in Zahoda, ki so vplivale na odločitve mirovnih pogajalcev po obeh svetovnih vojnah, so obmejni otroci vzhodne in zahodne polovice evropske celine iznašli presenetljivo podobne prakse, ki so prispevale k nastanku kohezivnejše evropske družbe. To bržkone pomeni, da bi bilo treba pri definiciji evropeizacije upoštevati specifičnost različnih zgodovinskih dejavnikov, vključno z otroki, ne pa da temelji zgolj na diskurzu oblastnikov v danem zgodovinskem trenutku.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37241
  • dcterms:title
   • Presentation of the edited volume Borderland Studies Meets Child Studies A European Encounter (Frankfurt am M., Peter Lang Verlag, 2017)
  • dcterms:alternative
   • Predstavitev knjige Obmejne študije in otroške študije. Evropsko srečanje. Frankfurt na Majni., Peter Lang Verlag, 2017.
  • dcterms:creator
   • Machteld Venken
  • dcterms:subject
   • predstavitev knjige
   • obmejne študije
   • Evropsko srečanje
   • otroške študije
   • book presentation
   • Borderland Studies
   • Child Studies
   • European Encounter
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
   • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marko Zajc
   • Jernej Kosi
   • Zdenko Čepič
   • Neja Blaj Hribar
   • Elif Becan
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37241
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf