Starost – izzivi historičnega raziskovanja

Ljubljana, 8. – 9.11.2016

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2016
Ključne besede: simpozij, starost, symposium, oldness
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Žarko Lazarević, Mojca Šorn, Meta Remec
Posamezni prispevki:
 • Damijan Guštin / Žarko Lazarevič: Simpozij: Starost – izzivi historičnega raziskovanja: Otvoritev
 • Dragica Čeč: Percepcije in izkušnje starosti med nižjimi družbeni sloji v prvi polovici 19. stoletja, Age perception and experience among lower social classes in the first half of the 19th century
 • Jana Mali: Medgeneracijska dimenzija dolgotrajne oskrbe, Intergenerational dimension of long-term care
 • Mojca Ramšak: Starost v pohorski pravljični prozi, The presentation of old age in Pohorje fairy tales
 • Diskusija 1
 • Katja Mihurko Poniž: “Rajši ‘stara devica’, nego nesrečna ženica”: podobe starejših žensk v delih zgodnjih slovenskih pisateljic, “Rather an old virgin than an unhappy wife”: images of old women in the literary works of early Slovenian female authors
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Preživitkarske pogodbe kot garancija za starost, Contracts governing care and maintenance of farmers as a guarantee for old age
 • Meta Remec: Začetki pokojninskega zavarovanja kmetov: od prevžitka do zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, The beginning of farmers’ pension insurance: from the farmer’s right to receive care and maintenance from the transferee of the farm to the pension and disability insurance act
 • Marija Počivavšek: V (varno) starost brez penzije, Entering the (safe) old age without a pension
 • Bojan Balkovec: Delavka in delavec se starata, Workers are getting older
 • Diskusija 2
 • Aleksander Lorenčič: Medgeneracijska solidarnost na primeru slovenskega pokojninskega sistema, Intergenerational solidarity presented on the case of the Slovenian pension system
 • Andrej Pančur: Družinske in bivanjske razmere starostnikov: analiza popisa prebivalstva občine Bela Cerkev 1869, Family and living situation of elderly people: the 1869 population census analysis of the Bela Cerkev municipality
 • Andrej Studen: Stari, onemogli, neozdravljivo bolni. Nekaj paberkov iz zgodovine hiralnice Vojnik (1892-1959), Old, disabled and terminally ill. Some extracts from the history of Vojnik home for Incurables (1892–1959)
 • Diskusija 3
 • Marta Rendla: Razvoj domov za stare ljudi v času socializma v Sloveniji, Development of retirement homes in socialist Slovenia
 • Dunja Dobaja: Delovanje Društva državnih upokojencev za Dravsko banovino v Ljubljani v letih 1936–1941, Operation of the association of state pensioners for the Drava banovina in Ljubljana from 1936 to 1941
 • Mojca Šorn: »Nikakor ne smemo pozabiti na naše upokojence«. Odnos med zaposlenimi v Dekorativni in Pletenini ter njihovimi upokojenci, “We cannot not forget our pensioners”. The relationship between the Dekorativna and Pletenina factory employees and its pensioners
 • Željko Oset: Starostno upokojevanje v slovenski akademski skupnosti: od ustanovitve Univerze v Ljubljani do ZUJF-A, Age retirement in the Slovenian academic community: from the establishment of the university of Ljubljana to the adoption of fiscal balance act
 • Dušana Findeisen: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje – oranje in utrjevanje poti k družbeno zaznani in prepoznani dejavni starosti, The Slovenian third age university – paving and strengthening the way towards socially perceived and recognised active ageing


  • Podroben opis
   Na Inštitutu za novejšo zgodovino je med 8. in 9. novembrom 2016 potekal dvodnevni znanstveni simpozij o socialno-historičnih problematikah starosti in staranja. Predavatelji so se bodo posvečali problematikam, kot so percepcije starosti in staranje skozi čas, skrb za ostarele in institucionalizirana oskrba skozi čas, upokojevanje in pokojninski sistemi ter prizadevanja za aktivno starost.