O mojstrih in muzi

Znanstveni simpozij ob stoletnici rojstva zgodovinarjev Boga Grafenauerja in Ferda Gestrina

Ljubljana, 6.12.2016

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2016
Založnik(i): Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenska matica, Ljubljana, godovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Žarko Lazarević, Oto Luthar, Petra Svoljšak, Peter Štih, Marko Štuhec, Peter Vodopivec, Žiga Zwitter
Posamezni prispevki:
 • Peter Vodopivec: Ferdo Gestrin in Bogo Grafenauer – dva zgodovinarska sopotnika v primerjavi
 • Oto Luthar: Bogo Grafenauer in Ferdo Gestrin skozi besedila o naravi zgodovinopisja
 • Marta Verginella: Zgodovinopisni izzivi in kontaminicije., Vpliv analovske šole na Grafenauerjevo in Gestrinovo zgodovinopisje
 • O mojstrih in muzi: Diskusija 1
 • Jernej Kosi: Koncepcija slovenske zgodovine v delih Boga Grafenauerja
 • Mateja Ratej: Razumevanje nacionalne zgodovine pri Ferdu Gestrinu
 • Matjaž Bizjak: Percepcija fevdalizma pri Grafenauerju in Gestrinu
 • Marko Štuhec: Socialna zgodovina zgodnjega novega veka v Gestrinovem in Grafenauerjevem delu
 • O mojstrih in muzi: Diskusija 2
 • Peter Štih / Oto Luthar: Predstavitev dveh knjig:, Bogo Grafenauer, Die Kärntner Herzogseinsetzung (nemški prevod večine dela Ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev, 1952), Ferdo Gestrin, Svet pod Krimom (ponatis dela iz 1993)
 • Peter Štih: O plemstvu v delih Boga Grafenauerja in Ferda Gestrina
 • Darja Mihelič: Gestrinove raziskave arhivskih spisov
 • Aleksander Panjek: Zgodovina podeželja in kmečka ekonomija v zgodnjem novem veku pri Grafenauerju in Gestrinu
 • Žarko Lazarević: Konteksti ekonomskega zgodovinopisja – primeri iz opusa Ferda Gestrina in Boga Grafenauerja
 • O mojstrih in muzi: Diskusija 3
 • Bojan Godeša: Grafenauer in Gestrin – posegi v zgodovino 20. stoletja
 • Željko Oset: Vloga akademikov Ferda Gestrina in Boga Grafenauerja pri razvoju, mednarodnem sodelovanju in oblikovanju stališč SAZU
 • Aleš Gabrič: Grafenauer in Gestrin v vodstvu Slovenske matice
 • Janez Stergar: Društveno in družbeno delovanje zgodovinarskega tandema Grafenauer – Gestrin
 • O mojstrih in muzi: Diskusija 4