Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1978, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1978
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Milica Kacin-Wohinz (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Jasna Fischer: Delavsko izobraževalno društvo v Ljubljani v letih 1882-1884 in proces v Celovcu
 • Jure Perovšek: Slovenski komunisti in vprašanje makedonskega naroda leta 1923
 • Janko Prunk: Dialog med komunisti in krščanskimi socialisti v Sloveniji med obema vojnama
 • Dušan Biber: Narodnoosvobodilni boj v Jugoslaviji za svobodo in ljudsko oblast, Referat na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "La resistenza tra lotta armata e governo" na univerzi v Milanu od 11. do 13. decembra 1975.
 • Janko Prunk: Zapiski, Historiografski elementi v delu Borisa Kidriča
 • Ivan Križnar et al.: Razpravljanja, Razprava o knjigi dr. Dušana Kermavnerja 'Temeljni problemi primorske politične zgodovine"
 • Martin Ivanič / Janko Prunk: Iz dela inštituta, Raziskovalni načrt za zgodovino Slovencev 1945-1976
 • Jože Šorn: Jubileji, Dr. Škerlovih sedemdeset let
 • Tone Ferenc: In memoriam, Jože Krall
 • Marjeta Adamič: Simpoziji, poročila, 700-letnica dubrovniškega arhiva in arhivske službe Jugoslavije (1278-1978)
 • Nada Kobal: Simpoziji, poročila, Poročilo o arhivskem posvetovanju v Opatiji
 • Lilijana Trampuž / Jure Perovšek: Simpoziji, poročila, Znanstveni posvetovanji "Djuro Djaković, život i djelo" ter "Djuro Djaković in Nikola Hećimović ob petdesetletnici njune smrti'
 • Dušan Nećak: Simpoziji, poročila, Znanstveno posvetovanje o nekaterih sodobnih teoretičnih vprašanjih pri obravnavanju narodnih manjšin
 • Marjeta Čampa: Simpoziji, poročila, Poročilo o arhivih v Koblenzu, Kölnu, Varšavi in Krakovu
 • Marjeta Adamič: Ocene in poročila, Arhivsko gradivo v Sloveniji po osvoboditvi
 • Anka Vidovič Miklavčič: Ocene in poročila, Petar Kačavenda, Skoj i omladina u narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima Jugoslavije 1941-1945
 • Marjeta Čampa: Ocene in poročila, Jože Krall, Partizanske tiskarne na Slovenskem, III. Gorenjske in štajerske tiskarne
 • Marjeta Adamič: Ocene in poročila, Slovenska partizanska plačilna sredstva
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Bruno Kreisky, Die Zeit in der wir leben: Betrachtungen zur internationalen Politik
 • Lilijana Trampuž / Jure Perovšek: Ocene in poročila, Djuro Djaković, Život i djelo, gradja za monografiju
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Holtmann, Everhard: Zwischen Unterdrückung und Befriedung: sozialistische Arbeiterbewegung und autoritäres Regime in Österreich 1933—1938
 • Štefka Zadnik: Bibliografija delavcev Instituta za zgodovino delavskega gibanja