Četrt stoletja Republike Slovenije – izzivi, dileme, pričakovanja

Posvet na Inštitutu za novejšo zgodovino, Ljubljana, 15. in 16.06.2016

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2016
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Žarko Lazarević (moderator)
Posamezni prispevki:
 • Damijan Guštin / Jure Gašparič: Otvoritev posveta
 • Janez Šumrada: Zunanja politika - mednarodno priznanje, OZN, EU, NATO in OECD
 • Janez Štebe: Legitimnost mednarodnega pridruževanja države Slovenije: primer izkoriščanja Arhiva družboslovnih podatkov
 • Jure Gašparič: Pisati politično zgodovino RS
 • Simona Kustec Lipicer: Vrednotenje strankarske in parlamentarne demokracije današnjega časa: pogled naprej skozi pretekle izkušnje
 • Janko Prunk / Simona Kustec Lipicer / Bojan Godeša / Aleš Gabrič / Janez Štebe / Marko Zajc / Miran Potrč / Anton Bebler / Janez Šumrada: Diskusija 1
 • Zdenko Čepič: Pred tem - nastajanje slovenske državnosti pred samostojno državo
 • Aleksander Lorenčič: Proučevanje gospodarske tranzicije - izzivi, zagate in rezultati
 • Damijan Guštin: Varnost in obramba Republike Slovenije - dileme in rešitve
 • Tomaž Pavlin: »Športna zgodba, stkana iz dejavnosti tisočev.« (Osamosvojitev in šport, tranzicija in dileme)
 • Jurij Perovšek: Kaj reči?
 • Anton Bebler: Diskusija 2
 • Vesna Gotovina: Arhivsko gradivo državnih organov o procesih osamosvajanja Slovenije
 • Kaja Širok: Predmet in spomin: Pogled na muzejske zbiralne politike in pridobivanje historičnega gradiva zadnjega četrtletja
 • Andrej Pančur / Mojca Šorn: Digitalni pristop k parlamentarni zgodovini: uporaba gradiva Državnega zbora v digitalni humanistiki
 • Bojan Godeša: Namesto sprave kulturni boj – Mesto druge svetovne vojne v slovenski družbi po osamosvojitvi
 • Jurij Hadalin: Nezaželena dediščina? Historiografski diskurz o (drugi) Jugoslaviji
 • Janez Markeš: Četrt stoletja slovenske države: Se zgodovina ponavlja kot farsa?
 • Miran Potrč / Vesna Gotovina / Aleš Gabrič / Jure Gašparič / Bojan Godeša / Dragan Matić / Kaja Širok: Diskusija 3
 • Četrt stoletja Republike Slovenije – izzivi, dileme, pričakovanja, Posvet na Inštitutu za novejšo zgodovino, 15. in 16. junija 2016, Program posveta
 • 25 years of the Republic of Slovenia – challenges, dilemmas, expectations, Conference at the Slovene Institute of Contemporary History, 15th and 16th June 2016, Programme


  • Podroben opis

   Četrt stoletja Republike Slovenije je za mnoge relativen pojem. Nekaterim se obletnica ne zdi nič posebnega, drugi je zaradi številnih zavoženih poti v tem času sploh ne bi slavili, tretji bi spomin na 25 let od nastanka države počastili posebej skrbno. Ravno tako relativna je za zgodovinarje in slovensko zgodovinopisje, po eni strani leto 2016 ne predstavlja nikakršnega posebnega mejnika v zgodovini, po drugi pa 25 let obstoja RS gotovo pomeni vzpodbudo za aktivnejši raziskovalni spopad s tem obdobjem.

   Toda če se zanj danes odločimo, brž ugotovimo, da je čas, ki je minil, dogodkovno in problemsko nadvse poln in kliče po sistematični analizi, hkrati pa je še živ in prisoten. Dilem, povezanih z izzivom raziskovanja in prezentiranja zgodovine Republike Slovenije, tako zagotovo ne manjka.

   Raziskovalce (in javnost) vznemirjajo številna vprašanja in možnosti:

   • Vprašanje arhivskega in drugega dokumentarnega gradiva, ki je (ali ni) na voljo raziskovalcem.
   • Metodološka vprašanja, ki zadevajo problematiko distance, različnihvirov (njihove količine, dostopnosti, urejenosti, verodostojnosti…).
   • Vprašanja o možnostih predstavitve obdobja (muzealske, internetne…).
   • Možnost (in nujnost) pritegnitve ocen in študij drugih ved, ki so se ukvarjale s sočasnostjo (zlasti politologija, sociologija, ekonomija …).

   Vsled vsega omenjenega smo se na Inštitutu za novejšo zgodovino odločili organizirati posvet, na katerem bomo detektirali in pobliže opredelili problematiko raziskovanja samostojne Slovenije. Temeljni cilj posveta bo usmerjen v vzpostavitev metodološko, znanstveno in problemsko ustrezne in koherentne osnove za nadaljnje raziskave.

   Program konference je dostopen s klikom na to povezavo.