Krajevna imena na Slovenskem 1.0

Place names in Slovenia 1.0

Jezik: slovenski / nemški / italijanski / hrvaški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2017
Ključne besede: krajevna imena, 1910, place name
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino
Soavtor(ji): Andrej Pančur (ur.)
Avtorske pravice: Creative Commons licenca
To delo je ponujeno podCreative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna licenco
Posamezni prispevki:
 • Andrej Pančur / Neja Blaj Hribar / Barbara Györfi: Seznam krajevnih imen na Kranjskem leta 1910
 • Andrej Pančur / Barbara Györfi: Seznam krajevnih imen na Koroškem (sedanja Slovenija) leta 1910
 • Andrej Pančur / Barbara Györfi: Seznam krajevnih imen na Spodnjem Štajerskem leta 1910
 • Andrej Pančur / Neja Blaj Hribar / Barbara Györfi: Seznam krajevnih imen na slovenskem Goriškem leta 1910
 • Andrej Pančur / Barbara Györfi: Seznam krajevnih imen v slovenski Istri leta 1910


  • Podroben opis

   Zbirka Krajevna imena na Slovenskem vsebuje sezname krajevnih imen na območju sedanje Slovenije v letu 1910. Podatki o krajevnih imenih izvirajo iz krajevnih repertorijev za Kranjsko, Štajersko, Koroško in Primorsko za leto 1910. Digitalizirani krajevni repertoriji so dostopni na portalu Zgodovina Slovenije - SIstory, transkribirani repertoriji pa so dostopni v GitHub repozitoriju Ortsrepertorium. V zbirki Krajevna imena na Slovenskem (verzija 1.0) so predhodno objavljeni delni rezultati iz repozitorija Ortsrepertorium (GitHub commit 79a88b16f7bd086f187336d13243d829ca906dd0).

   Objavljeni podatki so namenjeni predvsem raziskovalcem in ostali zainteresirani javnosti, ki pri delu z arhivskimi viri potrebujejo čim hitrejši in enostavnejši dostop do informacije o krajevnih imenih za časa habsburške monarhije. Imena krajev in delov krajev so umeščena v takratno upravno razdelitev:

   • dežela
   • politični okraj
   • sodni okraj
   • občina
   .

   Krajevna imena so objavljena ločeno v posameznih prispevkih, ki ustrezajo takratni upravni delitvi na dežele. Podatki so dostopni v formatu HTML. Te podatke si kot spletne strani lahko naložite na svoj računalnik. Za delovanje spletnih strani na svojem računalniku ne potrebujete dostopa do interneta. Krajevna imena lahko iščete na dva načina:

   • Točno iskanje: V iskalnik vpišete dele krajevnega imena, katerega iščete. Zapisani znaki morajo ustrezati zapisu v zbirki podatkov. Če na ta način ne dobite iskanega rezultata, poskusite s približnim iskanjem.
   • Približno iskanje (fuzzy search): S približnim iskanjem boste našli tudi zapise, ki ne ustrezajo vašemu iskanemu zapisu. Čim bolj vaš iskalni niz ustreza zapisanemu nizu znakov, tem višje bo slednji na seznamu zadetkov.

   Kadar nekdanji kraji ustrezajo sedanjim krajem v bazi Geonames, je dodana ustrezna povezava. Če se nekdanji kraj ne nahaja v bazi Geonames, je dodana povezava do prve ustrezne povezave na sedež višje upravne enote.

   Poleg HTML formata so v posameznih prispevkih objavljeni še originalni podatki iz GitHub repozitorija v XML formatu. Za validacijo XML zapisa se uporablja XML shema.