Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1977, št. 1-2

Jezik: slovenski / italijanski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1977
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): France Kresal (glavni in odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Giovanni Miccoli: Pozdravna beseda in otvoritev srečanja, Saluti e apertura dei lavori
 • Janko Pleterski: Trst v slovenski politični misli do prve svetovne vojne, Trieste nel pensiero politico sloveno fino alla prima guerra mondiale
 • Aleš Lokar: Družbeno in gospodarsko stanje Slovencev v Trstu in Gorici v obdobju pred prvo svetovno vojno in delo Henrika Tume, Posizione economica e sociale della popolazione slovena a Trieste e Gorizia nel periodo precedente la prima guerra mondiale e l'opera di Henrik Tuma
 • Jože Pirjevec: Socializem Henrika Tume, Henrik Tuma e il socialismo
 • Elio Apih: O odnosih med italijanskimi in slovenskimi socialisti v Julijski krajini (1888-1917), Sui rapportt tra socialisti italiani e socialisti sloveni nella regione Giulia (1888-1917)
 • Milica Kacin Wohinz: Tržaški slovenski socialisti v letu 1918, I socialisti sloveni di Trieste nel 1918
 • Renato Monteleone et al.: Prispevki in razprave, Interventi e discussioni
 • Elio Apih: Historična dokumentacija, Nekaj dokumentov o Tumovem delovanju v Trstu, Alcuni documenti sull'opera di Tuma a Trieste
 • Peter Vodopivec: In memoriam, Alenka Nedog (1926-1976)
 • Miran Kafol: Ocene in poročila, La storia della Slavia Italiana
 • Stane Granda: Ocene in poročila, Tone Strojin, Dr. Henrik Turna, veliki slovenski alpinist, publicist in politik
 • Andrej Vovko: Ocene in poročila, Vladimir Gradnik, Krvavo Posočje
 • Marjeta Čampa: Ocene in poročila, Martin Kitchen: Fascism
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Alaster Halmiton, Fašizam i intelektualci 1919-1945
 • Peter Vodopivec: Ocene in poročila, Milica Kacin-Wohinz, Narodnoobrambno gibanje primorskih Slovencev v letih 1921-1928. I. in II. knjiga
 • Andrej Vovko: Ocene in poročila, Janko Prunk, Pot krščanskih socialistov v Osvobodilno fronto slovenskega naroda
 • Dušan Nećak: Ocene in poročila, Tone Ferenc, Akcije organizacije TIGR v Avstriji in Italiji spomladi 1940
 • Milica Kacin Wohinz: Ocene in poročila, Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale 1945-1975
 • Štefka Zadnik: Bibliografija sodelavcev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja 1975
 • Štefka Zadnik: Bibliografija sodelavcev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja 1976