Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1975, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1975
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): France Kresal (glavni in odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Marijan Britovšek: Ruski carizem in revolucija leta 1848
 • Janko Liška: Od ljubljanske »Vzajemnosti« do razpusta »Vzajemnosti« za Kranjsko
 • Marjan Drnovšek: O stališčih slovenskih socialistov v ZDA do vojne in jugoslovanskega vprašanja med prvo svetovno vojno
 • Tone Ferenc: Nacistična »evtanazija« v Sloveniji leta 1941
 • Marjeta Čampa: Partizanski dnevnik 1944-1945
 • Milan Ževart: Nemška mobilizacija v Šaleški dolini
 • Jože Šorn: Historična dokumentacija, Statut bratovske skladnice za železarno na Dvoru iz leta 1799
 • Tone Ferenc: Historična dokumentacija, Osnutek odredbe o ukinitvi slovenskih organizacij na Koroškem in Westfalskem
 • Joža Vilfan: In memoriam, Dr. Dušan Kermauner (1903-1975)
 • Božidar Zakrajšek: Posvetovanja, Posvetovanje o problemih raziskovanja sodobne slovenske zgodovine 1945-1975
 • Anka Vidovič Miklavčič: Ocene in poročila, Selška dolina v preteklosti in sedanjosti
 • Josef Schröder: Ocene in poročila, Andreas Hillgruber, Kontinuität und Diskontinuität in der deutschen Aussenpolitik von Bismarck bis Hitler
 • Andrej Vovko: Ocene in poročila, Talijanski iredentizam i jadransko pitanje
 • Marjan Drnovšek: Ocene in poročila, Ivan Cizmić, Jugoslavenski iseljenički pokret u SAD i stvaranje jugoslavenske države 1918
 • Andrej Vovko: Ocene in poročila, Tone Ferenc, Milica Kacin-Wohinz, Tone Zorn: Slovenci v zamejstvu - Pregled zgodovine 1918-1945
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Kurt Waldheim, Der österreichische Weg: Aus der Isolation zur Neutralität
 • Božidar Zakrajšek: Ocene in poročila, Od prvog do desetog kongresa SKJ 1919-1974
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Rudolf G. Ardelt, Zwischen Demokratie und Faschismus. Deutschnationales Gendankengut in Österreich 1919-1930
 • Josef Schröder: Ocene in poročila, Hans-Adolf Jacobsen, Nationalsozialistische Aussenpolitik 1933-1938
 • Josef Schröder: Ocene in poročila, Horst Rohde, Das deutsche Wehrmachttransportwesen im Zweiten Weltkrieg. Entstehung - Organisation - Aufgaben
 • Janez Peršič: Ocene in poročila, David Littlejohn, The Patriotic Traitors (A History of Collaboration in German-occupied Europe, 1940-45.)
 • Jože Krall: Ocene in poročila, Anton Ožbolt, Dežela Petra Klepca
 • Meta Gombač: Ocene in poročila, Sonja Reisp, »Kričač« Radio Osvobodilne Fronte, 1941-1942
 • Štefka Zadnik: Ocene in poročila, Lojze Penič, Partizansko Pohorje. Kronika NOB na Slovenskem
 • Ivan Križnar: Ocene in poročila, Metod Mikuž, Pregled zgodovine NOB v Sloveniji, III., IV., V. knjiga
 • Boris Mlakar: Ocene in poročila, Fran Juriševič, Partizansko gospodarstvo na Primorskem
 • Boris Mlakar: Ocene in poročila, Drago Pahor, Prispevki k zgodovini obnovitve slovenskega šolstva na Primorskem 1943-1945
 • Andrej Vovko: Ocene in poročila, Janez Tomšič, Narodnoosvobodilni boj na Jadranu in slovenski pomorščaki
 • Zdravko Klanjšček: Ocene in poročila, Dušan Kveder - Tomaž, O osvobodilni vojni
 • Boris Gombač: Ocene in poročila, Bollettino dell' istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia-Giulia
 • Božidar Zakrajšek: Ocene in poročila, Nikola Milovanović, Kroz tajni arhiv UDB-e
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Dokumention zur österreichischen Zeitgeschichte 1945-1955
 • Božidar Zakrajšek: Ocene in poročila, Prilozi za istoriju socijalizma. 1974 - 9. zvezek
 • Marjeta Čampa: Ocene in poročila, Bjelogrlić Dušan, Petindvajset let gospodarskega razvoja Jugoslavije. Teme izhodišč za deseti kongres ZKJ
 • Marjeta Čampa: Ocene in poročila, Zupančič Beno, Delavci in kultura
 • Štefka Zadnik: Bibliografija sodelavcev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja 1974