Marija Počivavšek, En gros & en detail: trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne: trendi, strukture, prakse. Celje: Zgodovinsko društvo, 2012, 416 strani, ilustr.

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2013
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Zdenko Čepič (odg. ur.), Damijan Guštin (gl. ur.), Borut Praper (perv. ang.), Bojana Samarin (lekt.)


 • Podroben opis
  Slovensko zgodovinopisje je v zadnjih desetletjih posvetilo veliko pozornost tudi gospodarski zgodovini, toda prav trgovina je ostala zunaj »sistematičnega raziskovalnega interesa«, čeprav je ob industriji, obrti in denarništvu na neagrarnem področju ena temeljnih gospodarskih panog. V literaturi je trgovina v pretežni meri obravnavana v širšem kontekstu gospodarske zgodovine oziroma v povezavi z drugimi panogami, zlasti z industrijo in obrtjo. Muzejska svetnica dr. Marija Počivavšek se je za zapolnitev te zgodovinopisne vrzeli lotila monografske obdelave vseh pomembnih ekonomskih premikov na področju slovenske trgovine za obdobje prve polovice 20. stoletja. Odločila se je, da bodo temelj za sintetično podobo vloge, strukture in delovanja trgovine na Slovenskem podrobne študije razvojnih trendov v treh največjih slovenskih mestih, v Ljubljani, Mariboru in Celju, v katerih je bila osredinjena skoraj polovica slovenske trgovinske dejavnosti. Na mikro ravni zbrane podatke je avtorica »primerjalno analizirala in sintetizirala ter jih postavila v širši, slovenski kontekst« (9). Monografija je predelana in dopolnjena doktorska disertacija, ki jo je Počivavškova leta 2011 zagovarjala na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani...

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/34936
  • dcterms:title
   • Marija Počivavšek, En gros & en detail: trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne: trendi, strukture, prakse. Celje: Zgodovinsko društvo, 2012, 416 strani, ilustr.
  • dcterms:creator
   • Miroslav Stiplovšek
  • dcterms:subject
   • ocene in poročila
   • reviews and reports
  • dcterms:description
   • Slovensko zgodovinopisje je v zadnjih desetletjih posvetilo veliko pozornost tudi gospodarski zgodovini, toda prav trgovina je ostala zunaj »sistematičnega raziskovalnega interesa«, čeprav je ob industriji, obrti in denarništvu na neagrarnem področju ena temeljnih gospodarskih panog. V literaturi je trgovina v pretežni meri obravnavana v širšem kontekstu gospodarske zgodovine oziroma v povezavi z drugimi panogami, zlasti z industrijo in obrtjo. Muzejska svetnica dr. Marija Počivavšek se je za zapolnitev te zgodovinopisne vrzeli lotila monografske obdelave vseh pomembnih ekonomskih premikov na področju slovenske trgovine za obdobje prve polovice 20. stoletja. Odločila se je, da bodo temelj za sintetično podobo vloge, strukture in delovanja trgovine na Slovenskem podrobne študije razvojnih trendov v treh največjih slovenskih mestih, v Ljubljani, Mariboru in Celju, v katerih je bila osredinjena skoraj polovica slovenske trgovinske dejavnosti. Na mikro ravni zbrane podatke je avtorica »primerjalno analizirala in sintetizirala ter jih postavila v širši, slovenski kontekst« (9). Monografija je predelana in dopolnjena doktorska disertacija, ki jo je Počivavškova leta 2011 zagovarjala na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani...
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Zdenko Čepič (odg. ur.)
   • Damijan Guštin (gl. ur.)
   • Borut Praper (perv. ang.)
   • Bojana Samarin (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:34936
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf