Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji

Knjiga 11

Zapisniki sej najvišjih organov in organizacij 1942-1945

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2012
Založnik(i): Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač, Marija Oblak Čarni
Zbirka: Dokumenti ljudske revolucije


 • Podroben opis
  Enajsta knjiga Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji 1941-1945 (prej Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, knjiga 1-7, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani, Ljubljana 1962-1989, nato Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji, knjiga 8-10, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2001-2005) je prva iz serije objav tematskih zbirk virov. Po kapitulaciji Italije septembra 1943. leta si je vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja postavilo za temeljno nalogo okrepitev narodnoosvobodilnega gibanja, onesposobitev njegovih nasprotnikov, vključitev čim večjegaštevila še neopredeljenih v Osvobodilno fronto slovenskega naroda ter prevzem in organizacijo ljudske oblasti na terenu. Vse to se je odražalo tudi v količini ohranjenega arhivskega gradiva. Zato je potreben tudi bolj selektiven pristop pri izboru gradiva za objavo. V doslej izdanih knjigah so objavljeni kronološko urejeni dokumenti političnih in oblastnih organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji od 1941 do 1943. V enajsti knjigi objavljamo ohranjene zapisnike najvišjih političnih in oblastnih organov in organizacij NOB, to je Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije, Pokrajinskega komiteja Zveze komunistične mladine Jugoslavije (SKOJ) za Slovenijo, Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte slovenskega naroda, Izvršnega odbora Osvobodilne fronte slovenskega naroda, Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje, Narodnoosvobodilnega sveta za Primorsko Slovenijo, Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko Primorje in Predsedstva Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. Objavljenih je 160 zapisnikov, ki so med seboj ločeni po poglavjih, oštevilčeni pa so tekoče. Zapisniki so objavljeni v celoti in v izvirni obliki. Metodologija obdelave je enaka kot v prejšnjih knjigah. V opombah je poleg nahajališča navedeno, ali je izvirnik pisan z roko, če pa je pisan na stroj, posebej ne navajamo. Lastnoročni podpisi v izvirniku so označeni s krepkim tiskom. Razrešena je večina ilegalnih imen, kjer je bilo še mogoče najti podatke, pojasnjeni so danes že nerazumljivi pojmi in dogodki, s kazalkami je opozorjeno na vsebinsko povezane dokumente, navedena je pomembnejša literatura.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/34877
  • dcterms:title
   • Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji
   • Knjiga 11
   • Zapisniki sej najvišjih organov in organizacij 1942-1945
  • dcterms:subject
   • druga svetovna vojna
   • Slovenija
   • narodnoosvobodilni boj
   • dokumenti
   • World War II
   • Slovenia
   • National Liberation Movement
   • documents
  • dcterms:tableOfContents
   • KAZALO VSEBINE----Ob objavi enajste knjige dokumentov organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji--I. ZAPISNIKI SEJ CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE----Št. 1 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 10. avgusta 1942 ----št. 2 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 27. februarja 1944 ----Št. 3 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 3. marca 1944 ----Št. 4 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 14. marca 1944---- Št. 5 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 9. aprila 1944----Št. 6 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 21. aprila 1944----Št. 7 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 13. maja 1944----Št. 8 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 15. maja 1944----Št. 9 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 23. maja 1944----Št. 10 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 24. maja 1944----Št. 11 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 25. maja 1944----Št. 12 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 25. maja 1944----Št. 13 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 5. junija 1944----Št. 14 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 9. junija 1944----Št. 15 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 12. junija 1944----Št. 16 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 14. junija 1944----Št. 17 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 25. junija 1944----Št. 18 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 5. julija 1944----Št. 19 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 10. julija 1944----Št. 20 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 13. julija 1944----Št. 21 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 25. julija 1944----Št. 22 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 9. avgusta 1944----Št. 23 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 14. avgusta 1944----Št. 24 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 21. avgusta 1944----Št. 25 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 28. avgusta 1944----Št. 26 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 1. septembra 1944----Št. 27 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 15. septembra 1944----Št. 28 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 20. septembra 1944----Št. 29 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 3. oktobra 1944----Št. 30 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 10. oktobra 1944----Št. 31 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 13. oktobra 1944----Št. 32 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 24. oktobra 1944----Št. 33 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 30. oktobra 1944----Št. 34 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 20. novembra 1944---Št. 35 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS konec novembra ali začetekdecembra 1944----Št. 36 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 5. decembra 1944----Št. 37 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 8. decembra 1944----Št. 38 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 1. februarja 1945----Št. 39 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 14. marca 1945----Št. 40 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS februarja 1945----Št. 41 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS februarja 1945----Št. 42 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS 2. marca 1945----Št. 43 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS 7. marca 1945----Št. 44 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 13. marca 1945----Št. 45 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 29. marca 1945----Št. 46 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 8. aprila 1945----Št. 47 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 14. aprila 1945----Št. 48 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 19. aprila 1945----Št. 49 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 23. aprila 1945----Št. 50 Zapisnik seje Centralnega komiteja KPS dne 27. aprila 1945--II. ZAPISNIKI SEJ POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE (SKOJ) ZA SLOVENIJO----Št. 51 Zapisnik seje Pokrajinskega komiteja SKOJ za Slovenijo s člani Centralnega komiteja SKOJ 21. februarja 1944----Št. 52 Zapisnik izrednega sestanka Pokrajinskega komiteja SKOJ za Slovenijo dne 18. in 19. oktobra 1944--III. ZAPISNIKI SEJ VRHOVNEGA PLENUMA IN IZVRŠNEGA ODBORA OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA----Št. 53 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 23. aprila 1943----Št. 54 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 2. in 3. maja 1943----Št. 55 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 20. maja 1943 z nadaljevanji dne 23., 24. in 25. maja 1943----Št. 56 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 27. maja 1943----Št. 57 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 31. maja in 1. junija 1943----Št. 58 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 8. junija 1943----Št. 59 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 9. junija 1943----Št. 60 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 16. junija 1943----Št. 61 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 28. in 29. junija 1943----Št. 62 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 13. julija 1943----Št. 63 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 17. julija 1943----Št. 64 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 22. julija 1943----Št. 65 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 28. julija 1943----Št. 66 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 2. avgusta 1943----Št. 67 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 13. avgusta 1943----Št. 68 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 18. avgusta 1943----Št. 69 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 24. avgusta 1943----Št. 70 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 30. avgusta 1943----Št. 71 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 10. septembra 1943----Št. 72 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 12. septembra 1943----Št. 73 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 13. septembra 1943----Št. 74 Zapisnik seje Vrhovnega plenuma OF dne 14. septembra 1943----Št. 75 Zapisnik seje Vrhovnega plenuma OF dne 16. septembra 1943----Št. 76 Zapisnik seje Vrhovnega plenuma OF dne 21. septembra 1943----Št. 77 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 28. septembra 1943----Št. 78 Zapisnik seje članov Izvršnega odbora OF Borisa Kidriča in dr. Marijana Breclja dne 28. septembra 1943 z odposlanci Izvršnega odbora OF za zbor odposlancev slovenskega naroda----Št. 79 Zapisnik seje Vrhovnega plenuma OF dne 1. oktobra 1943----Št. 80 Zapisnik seje Vrhovnega plenuma OF dne 3. oktobra 1943----Št. 81 Zbor odposlancev slovenskega naroda od. 1. do 3. oktobra 1943 v Kočevju----Št. 82 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 12. oktobra 1943----Št. 83 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 13. oktobra 1943----Št. 84 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 17. oktobra 1943----Št. 85 Zapisnik skupne seje Vrhovnega plenuma OF in Izvršnega odbora OF dne 18. oktobra 1943----Št. 86 Zapisnik skupne seje Vrhovnega plenuma OF in Izvršnega odbora OF dne 21. oktobra 1943----Št. 87 Zapisnik skupne seje Vrhovnega plenuma OF in Izvršnega odbora OF dne 26. oktobra 1943----Št. 88 Zapisnik skupne seje Vrhovnega plenuma OF in Izvršnega odbora OF dne 6. novembra 1943---- Št. 89 Zapisnik seje Vrhovnega plenuma OF dne 8. novembra 1943---- Št. 90 Zapisnik seje Vrhovnega plenuma OF dne 9. novembra 1943---- Št. 91 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 10. novembra 1943---- Št. 92 Zapisnik seje slovenske delegacije za drugo zasedanje Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ) dne 29. novembra 1943 v Jajcu---- Št. 93 Zapisnik sestanka slovenske delegacije za drugo zasedanje Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ) dne 1. decembra 1943 z Josipom Brozom Titom---- Št. 94 Zapisnik seje Vrhovnega plenuma OF dne 22. decembra 1943---- Št. 95 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 29. decembra 1943---- Št. 96 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 9. januarja 1944 z nadaljevanjem dne 10. januarja 1944---- Št. 97 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF z zastopniki Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ) in Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije (NKOJ) dne 29. januarja 1944----Št. 98 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 3. februarja 1944---- Št. 99 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 15. februarja 1944----Št. 100 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 3. marca 1944----Št. 101 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 12. marca 1944----Št. 102 Zapisnik slavnostne seje Izvršnega odbora OF dne 27. aprila 1944 ob tretji obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda----Št. 103 Zapisnik sestanka Vrhovnega plenuma OF dne 26. julija 1944----Št. 104 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 30. julija 1944----Št. 105 Zapisnik seje Vrhovnega plenuma OF oz. Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta dne 8. avgusta 1944----Št. 106 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 8. avgusta 1944----Št. 107 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 7. septembra 1944----Št. 108 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF (Predsedstva SNOS) dne 16. septembra 1944----Št. 109 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 23. septembra 1944----Št. 110 Zapisnik seje razširjenega Izvršnega odbora OF dne 23. septembra 1944----Št. 111 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 24. septembra 1944----Št. 112 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 13. oktobra 1944----Št. 113 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 29. novembra 1944----Št. 114 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 17. decembra 1944----Št. 115 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 29. decembra 1944----Št. 116 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 8. februarja 1945----Št. 117 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 9. marca 1945----Št. 118 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 31. marca 1945----Št. 119 Zapisnik seje Izvršnega odbora OF dne 7. aprila 1945--IV. ZAPISNIKI SEJ UPRAVNE KOMISIJE ZA OSVOBOJENO SLOVENSKOOZEMLJE----Št. 120 Zapisnik seje Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje dne 3. oktobra 1943----Št. 121 Zapisnik seje Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje dne 4. oktobra 1943----Št. 122 Zapisnik seje Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje v začetku oktobra 1943----Št. 123 Zapisnik seje članov Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje dne 6. oktobra 1943 s članom Vrhovnega plenuma OF dr. Ladom Vavpetičem----Št. 124 Zapisnik konference Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje dne 6. oktobra 1943 s članom Izvršnega odbora OF Borisom Kidričem----Št. 125 Zapisnik konference Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje oktobra 1943 s članom Izvršnega odbora OF Borisom Kidričem----Št. 126 Zapisnik seje načelnikov Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje dne 12. oktobra 1943----Št. 127 Zapisnik seje članov Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje in člana Izvršnega odbora OF Borisa Kidriča dne 18. oktobra 1943 z okrožnim in trškim odborom OF Velike Lašče----Št. 128 Zapisnik seje Upravne komisije za osvobojeno slovensko ozemlje, članov Izvršnega odbora OF in Glavnega štaba NOV in PO Slovenije dne 19. oktobra 1943--V. ZAPISNIKI SEJ NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA ZA PRIMORSKO SLOVENIJO----Št. 129 Zapisnik seje NOS za Primorsko Slovenijo dne 20. septembra 1943----Št. 130 Zapisnik seje NOS za Primorsko Slovenijo dne 21. septembra 1943----Št. 131 Zapisnik seje NOS za Primorsko Slovenijo dne 21. septembra 1943---Št. 132 Zapisnik seje NOS za Primorsko Slovenijo dne 22. septembra 1943----Št. 133 Zapisnik seje NOS za Primorsko Slovenijo dne 26. septembra 1943----Št. 134 Zapisnik seje NOS za Primorsko Slovenijo dne 5. oktobra 1943----Št. 135 Zapisnik seje NOS za Primorsko Slovenijo dne 23. oktobra 1943----Št. 136 Zapisnik seje NOS za Primorsko Slovenijo dne 25. oktobra 1943----Št. 137 Zapisnik seje NOS za Primorsko Slovenijo dne 22. novembra 1943----Št. 138 Zapisnik seje NOS za Primorsko Slovenijo dne 13. januarja 1944--VI. ZAPISNIKI SEJ POKRAJINSKEGA NARODNOOSVOBODILNEGA ODBORA ZA SLOVENSKO PRIMORJE----Št. 139 Zapisnik seje PNOO za Slovensko primorje dne 27. aprila 1945--VII. ZAPISNIKI SEJ PREDSEDSTVA SLOVENSKEGA NARODNOOSVOBODILNEGA SVETA----Št. 140 Zapisnik prvega zasedanja SNOS dne 19. in 20. februarja 1944----Št. 141 Zapisnik seje predsedstva SNOS dne 4. aprila 1944----Št. 142 Zapisnik seje predsedstva SNOS (Izvršnega odbora OF) dne 19. aprila 1944----Št. 143 Zapisnik seje predsedstva SNOS dne 13. maja 1944----Št. 144 Zapisnik seje predsedstva SNOS dne 15. maja 1944----Št. 145 Zapisnik seje predsedstva SNOS dne 17. junija 1944----Št. 146 Zapisnik seje predsedstva SNOS dne 22. junija 1944----Št. 147 Zapisnik seje predsedstva SNOS dne 26. junija 1944----Št. 148 Zapisnik seje predsedstva SNOS dne 11. julija 1944----Št. 149 Zapisnik seje predsedstva SNOS dne 19. julija 1944----Št. 150 Zapisnik seje predsedstva SNOS (Izvršnega odbora OF) dne 19. avgusta 1944----št. 151 Zapisnik seje predsedstva SNOS (Izvršnega odbora OF) dne 27. in 29. avgusta 1944----Št. 152 Zapisnik seje predsedstva SNOS (Izvršnega odbora OF) dne 1. septembra 1944---Št. 153 Zapisnik seje predsedstva SNOS (Izvršnega odbora OF) dne 18. septembra 1944----Št. 154 Zapisnik seje predsedstva SNOS dne 24. septembra 1944----Št. 155 Zapisnik seje predsedstva SNOS dne 14. oktobra 1944----Št. 156 Zapisnik seje predsedstva SNOS dne 20. novembra 1944----Št. 157 Zapisnik seje predsedstva SNOS dne 25. decembra 1944----Št. 158 Zapisnik seje predsedstva SNOS dne 5. januarja 1944----Št. 159 Zapisnik seje predsedstva SNOS dne 9. marca 1945----Št. 160 Slavnostna seja predsedstva SNOS dne 5. maja 1945 v Ajdovščini--Kratice--Kazalo osebnih imen
  • dcterms:publisher
   • Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Dokumenti ljudske revolucije
  • dcterms:contributor
   • Marjeta Adamič
   • Darinka Drnovšek
   • Metka Gombač
   • Marija Oblak Čarni
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv