• Podroben opis
  Leta 1989, ko se je zrušil komunistični režim, se je na Češkoslovaškem pogosto ponavljala zahteva, da bi bilo treba pomembno politično razpravo o usmeritvi države voditi zlasti v parlamentu. Vendar se je parlament vse leto izmikal bistvenim političnim razpravam. Zakonodajno telo ni postalo politični oder in forum za pomembne razprave ali prizorišče merjenja moči nasprotnikov. Članek opisuje poskuse pooblastitve parlamenta in analizira razloge za njihov neuspeh. Osredotoča se zlasti na nekaj tednov po padcu berlinskega zidu, ki so na Češkoslovaškem dosegli vrhunec z izvolitvijo Václava Havla in Aleksandra Dubčka na vrhovni ustavni funkciji predsednika in predsednika zveznega parlamenta.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/34839
  • dcterms:title
   • »The federalization of a federal parliament«
  • dcterms:creator
   • Tomáš Zahradníček
  • dcterms:subject
   • Češkoslovaška
   • 1989
   • parlamentarizem
   • zvezni parlament
   • Komunistična partija Češkoslovaške
   • Czechoslovakia , ,,
   • 1989
   • parliamentarism
   • the Federal Assembly
   • the Communist Party of Czechoslovakia
  • dcterms:description
   • Leta 1989, ko se je zrušil komunistični režim, se je na Češkoslovaškem pogosto ponavljala zahteva, da bi bilo treba pomembno politično razpravo o usmeritvi države voditi zlasti v parlamentu. Vendar se je parlament vse leto izmikal bistvenim političnim razpravam. Zakonodajno telo ni postalo politični oder in forum za pomembne razprave ali prizorišče merjenja moči nasprotnikov. Članek opisuje poskuse pooblastitve parlamenta in analizira razloge za njihov neuspeh. Osredotoča se zlasti na nekaj tednov po padcu berlinskega zidu, ki so na Češkoslovaškem dosegli vrhunec z izvolitvijo Václava Havla in Aleksandra Dubčka na vrhovni ustavni funkciji predsednika in predsednika zveznega parlamenta.
   • During 1989, the year of the collapse of the Communist regime, a claim was often repeated in Czechoslovakia that substantive political debate about the direction of the country ought to be held particularly in the parliament. Yet the key political debates shun away from the parliament for the entire year. The legislature did not become the stage for politics, a forum for substantive debates or the arena for competing forces. The article maps the attempts to empower the parliament and analyses the reasons for their failure. Particular focus is given to the few weeks after the fall of the Berlin Wall that culminated in Czechoslovakia with the election of Václav Havel and Alexander Dubček to the supreme constitutional posts of the President and Chairman of the Federal Assembly.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:34839
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf