XI. redovni sastanak (6. februar 1934, Beograd)

Jezik: srbski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1934
Soavtor(ji): Kosta Kumanudi (predsedujoči), Kosta Popović (predsedujoči), Ante Kovač (sekretar)
Avtorske pravice:

Free Access Mark
To delo iz Arhiva Republike Slovenije je prosto dostopno.