Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1973, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Tone Ferenc (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • France Kresal: Nekateri načini reševanja delavskih socialnih vprašanj na Slovenskem do leta 1922
 • Franc Rozman: Socialistično gibanje na Slovenskem Štajerskem do leta 1889
 • Janko Liška: »Vzajemnost« in »Svoboda« ter gibanje za žensko enakopravnost
 • Andrej Vovko: Politični profil lista »La Yougoslavie«, revije jugoslovanske federalistične emigracije v Švici 1917-1918
 • Janko Prunk: Slovenski krščanski socialisti v času šestojanuarske diktature 1929-1934
 • Pavel Dobrila: Prvi stik slovenskih partizanov z vojsko Velike Britanije
 • Janez Peršič: Domobranska prisega 28. aprila 1944
 • Milica Kacin Wohinz: Zapiski, Opombe k škofovstvu monsinjorja Luigija Fogarja (1924-1936)
 • Franc Rozman: Historična dokumentacija, Tri pisma o tivolski konferenci leta 1909
 • Alenka Nedog / Tone Zorn: Historična dokumentacija, O Slovencih v Avstriji ob anšlusu
 • Marjeta Adamič: O virih, Fond Delavske zbornice za Slovenijo v Ljubljani
 • Marijan Britovšek: Jubileji, Ob sedemdesetletnici zgodovinarja dr. Dušana Kermavnerja
 • Ivan Križnar: Jubileji, France Klopčič - sedemdesetletnik
 • Tone Ferenc: Posvetovanja, Odporniško gibanje v Furlaniji (Videm od 20. do 22. maja 1971)
 • Janko Prunk: Posvetovanja, VIII. mednarodna konferenca zgodovinarjev delavskega gibanja v Linzu od 12. do 15. septembra 1972
 • Tone Ferenc: Posvetovanja, Izgoni prebivalstva pod nemško okupacijo v drugi svetovni vojni (Zamošć od 17. do 20. oktobra 1972)
 • France Kresal: Posvetovanja, Znanstveno posvetovanje o industrijski revoluciji v jugoslovanskih deželah
 • Anka Vidovič Miklavčič: Ocene in poročila, Žarko D. Protić, Milan Vesović, Milan Matić, Socialistički i radnički pokret i komunistička partija Jugoslavije 1867-1941
 • Janez Peršič: Ocene in poročila, Lojze Ude, Slovenci in jugoslovanska skupnost
 • Branko Marušič: Ocene in poročila, Pazinski Memorijal 1970
 • Branko Marušič: Ocene in poročila, Pazinski memorijal. Knjiga 2
 • Vasilij Melik: Ocene in poročila, Milica Kacin-Wohinz, Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo 1918 do 1921
 • Miro Stiplovšek: Ocene in poročila, Slavko Kremenšek, Slovensko študentovsko gibanje 1919-1941
 • Dušan Nećak: Ocene in poročila, Tone Zorn, Med plebiscitom in napadom na Jugoslavijo. Poskus uničenja koroških Slovencev med drugo svetovno vojno
 • Peter Vodopivec: Ocene in poročila, Roy Medvedov, Le stalinisme. Origines, histoire, consequences
 • Boris Mlakar: Ocene in poročila, Lavo Čermelj, Med prvim in drugim tržaškim procesom
 • Alenka Nedog: Ocene in poročila, Peta zemaljska konferencija Komunističke partije Jugoslavije. Zbornik radova
 • Josef Schröder: Ocene in poročila, Hildebrand Klaus, Deutsche Aussenpolitik 1933-1945. Kalkül oder Dogma?
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Österreich. Die zweite Republik. Zv. I-II
 • Josef Schröder: Ocene in poročila, Martin Bernd, Deutschland und Japan im Zweiten Weltkrieg. Vom Angriff auf Pearl Harbor bis zur deutschen Kapitualation
 • Zdravko Klanjšček: Ocene in poročila, Ivan Ferlež, Druga grupa odredov in štajerski partizani 1941-1942
 • France Škerl: Ocene in poročila, Dr. Rasim Hurem: Kriza narodnooslobodilačkog pokreta u Bosni i Hercegovini krajem 1941 i početkom 1942 godine
 • Zdravko Klanjšček: Ocene in poročila, Godo Agnes, Magyarok a jugoszlav nepfelszabadito haboruban, (Madžari v jugoslovanski narodnoosvobodilni vojni)
 • Jože Krall: Ocene in poročila, Dr. Aleksander Gala-Peter, Partizanski zdravnik
 • Tone Ferenc: Ocene in poročila, Jože Krall, Partizanske tiskarne na Slovenskem. I. Osrednje tiskarne
 • Tone Ferenc: Ocene in poročila, Miroslav Stiplovšek, Šlandrova brigada
 • Nataša Kandus: Ocene in poročila, Jean-Francois Steiner, Treblinka
 • Tone Zorn: Ocene in poročila, Handbuch der europäischen Volksgruppen
 • Alenka Nedog: Bibliografija sodelavcev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja 1972
 • Kazalo