Analiza prebivalstva izbranih ljubljanskih ulic iz leta 1931

Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2015
Založnik(i): Univerza v Ljubljani;Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Bojan Balkovec (mentor)


  • Podroben opis
    Skupinsko delo, ki smo ga napravili študentje druge stopnje filozofske fakultete v okviru predmeta Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine, pod mentorstvom doc. dr. Bojana Balkovca ter v sodelovanju z Inštitutom za novejšo zgodovino, predstavlja analizo popisa prebivalstva izbranih ljubljanskih ulic iz leta 1931. V prvem koraku smo avtorji s pomočjo spletnega portala SIstory, katerega upravlja Inštitut za novejšo zgodovino, prepisali digitalizirane originale popisa prebivalstva iz leta 1931 v Ljubljani. Vsak avtor je tako obdelal 200 enot popisa, ki smo jih kasneje uporabili v naših analizah. Popis prebivalstva je po obdelavi dostopen, vsem uporabnikom portala SIstory. Prav s tem razlogom smo se lotili analize popisa, da bi uporabnikom prikazali, na kakšne načine lahko uporabijo omenjeni ali kateri drugi popis, ki ga ponuja SIstory.