Celovitost in celostnost obravnave gradov, graščin, dvorcev in pripadajočih gospodarskih stavb v sodobni recepciji in percepciji kulturne dediščine

Avtor(ji): Hazler, Vito
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.), Manca Gašperšič (prev. ang.), Metoda Kokole (prev. ang.), Luka Vidmar (perv. ang.), Irena Bruckmüller (prev. nem.)


 • Podroben opis
  Celovitost in celostnost obravnave gradov, graščin in dvorcev sta nujni raziskovalni izhodišči tako za njihovo
  vsestransko razumevanje kot uspešno in celovito varstvo. Pod izrazom celovitost obravnave razumemo
  raziskovanje gradov v vseh njihovih pojavnih oblikah v času in prostoru tako po horizontalnem kot vertikalnem
  načelu. Po horizontalnem načelu naj bi gradove, graščine in dvorce ter pripadajoče stavbe raziskovali z vidika
  celovite podobe poselitvenega vzorca od samega jedra (gradu) do vključno vseh gospodarskih poslopij, obzidij, ograj,
  parkov, ribnikov, poti in cest do zemljišč in bolj oddaljenih pripadajočih gospodarskih enot — pristav. Po
  vertikalnem načelu pa naj bi gradove, graščine in dvorce ter pripadajoče stavbe celovito raziskovali kot posamične
  objekte od kleti, pritličij, nadstropij, podstrešij in ostrešij do streh, dimnikov ter vse druge strešne in stavbne opreme,
  saj so bili prav ti objekti praviloma nosilci uvajanja tehnoloških in tehničnih novosti. Zato je nadvse pomembna
  tudi celostna obravnava gradov in pripadajočih stavb, ki jo razumemo v smislu interdisciplinarno koncipiranega
  raziskovalnega prizadevanja.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30515
  • dcterms:title
   • Celovitost in celostnost obravnave gradov, graščin, dvorcev in pripadajočih gospodarskih stavb v sodobni recepciji in percepciji kulturne dediščine
  • dcterms:alternative
   • Die Wirtschaftsgebäude von Burgen, Schlössern und Höfen in einer ganzheitlichen zeitgenössischen Rezeption und Perzeption des kulturellen Erbes
  • dcterms:creator
   • Vito Hazler
  • dcterms:subject
   • grad
   • graščina
   • dvorec
   • pristava
   • marof
   • kozolec
   • vodnjak
   • cisterna
   • park
   • recepcija in percepcija kulturne dediščine
   • senzorične lastnosti dediščine
   • castle
   • manor
   • mansion
   • meierhof
   • marof
   • hayrack
   • well
   • cistern
   • park
   • reception and perception of cultural heritage
   • sensory properties of heritage
  • dcterms:abstract
   • Celovitost in celostnost obravnave gradov, graščin in dvorcev sta nujni raziskovalni izhodišči tako za njihovo vsestransko razumevanje kot uspešno in celovito varstvo. Pod izrazom celovitost obravnave razumemo raziskovanje gradov v vseh njihovih pojavnih oblikah v času in prostoru tako po horizontalnem kot vertikalnem načelu. Po horizontalnem načelu naj bi gradove, graščine in dvorce ter pripadajoče stavbe raziskovali z vidika celovite podobe poselitvenega vzorca od samega jedra (gradu) do vključno vseh gospodarskih poslopij, obzidij, ograj, parkov, ribnikov, poti in cest do zemljišč in bolj oddaljenih pripadajočih gospodarskih enot — pristav. Po vertikalnem načelu pa naj bi gradove, graščine in dvorce ter pripadajoče stavbe celovito raziskovali kot posamične objekte od kleti, pritličij, nadstropij, podstrešij in ostrešij do streh, dimnikov ter vse druge strešne in stavbne opreme, saj so bili prav ti objekti praviloma nosilci uvajanja tehnoloških in tehničnih novosti. Zato je nadvse pomembna tudi celostna obravnava gradov in pripadajočih stavb, ki jo razumemo v smislu interdisciplinarno koncipiranega raziskovalnega prizadevanja.
   • Comprehensive and integrated investigation of castles, manors and mansions is an indispensable research premise for the universal understanding as well as successful and overall protection thereof. The term comprehensive investigation implies research of castles in all their forms of appearance in time and place, both according to the horizontal and vertical principle. According to the horizontal principle, castles, manors and mansions, as well as their adjacent buildings should be investigated in light of the overall settlement pattern, beginning at its very core (castle) and extending to all thefarm buildings, walls, fences, parks, ponds, pathways and roads to plots of land and separate economic units — meierhofs. According to the vertical principle, castles, manors and mansions, as well as their adjacent buildings should be subject to integrated research as individualfacilities in terms of cellars, groundfloors, floors, attics, roof trusses, roofs, chimneys, including all other roofing and housing equipment, as these facilities were usually the vehicles o f introducing technological and technical novelties. The article also lends great importance to comprehensive investigation of castles and their adjacent buildings in terms of interdisciplinary research efforts.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur.)
   • Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.)
   • Manca Gašperšič (prev. ang.)
   • Metoda Kokole (prev. ang.)
   • Luka Vidmar (perv. ang.)
   • Irena Bruckmüller (prev. nem.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:30515
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf