Grad v slovenski literaturi 19. stoletja

Avtor(ji): Vidmar, Luka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.), Manca Gašperšič (prev. ang.), Metoda Kokole (prev. ang.), Luka Vidmar (perv. ang.), Irena Bruckmüller (prev. nem.)


 • Podroben opis
  Prispevek se ukvarja z motivom gradu v slovenski literaturi v »dolgem« 19. stoletju: od prvega zvezka
  pesniškega zbornika Pisanice (1779) do romana Visoška kronika (1919). Pregled se začenja ob izteku baroka,
  obravnava predvsem dela razsvetljenstva, romantike in realizma, ustavlja pa se pred moderno. Definiranih je pet
  različnih načinov, s katerimi so slovenski pesniki in pisatelji omenjeni motiv umeščali v svoja dela: grad kot
  sodobno prizorišče, zgodovinsko prizorišče, predmet kritike, nacionalni motiv in literarni simbol. Pokaže se, da so
  podobo gradu bistveno določili historizem, ljudsko izročilo, liberalizem in nacionalizem.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30507
  • dcterms:title
   • Grad v slovenski literaturi 19. stoletja
  • dcterms:alternative
   • Burg in der slowenischen Literatur des 19. Jahrhunderts
  • dcterms:creator
   • Luka Vidmar
  • dcterms:subject
   • grad
   • slovenska literatura
   • 19. stoletje
   • castle
   • Slovenian literature
   • 19th century
  • dcterms:abstract
   • Prispevek se ukvarja z motivom gradu v slovenski literaturi v »dolgem« 19. stoletju: od prvega zvezka pesniškega zbornika Pisanice (1779) do romana Visoška kronika (1919). Pregled se začenja ob izteku baroka, obravnava predvsem dela razsvetljenstva, romantike in realizma, ustavlja pa se pred moderno. Definiranih je pet različnih načinov, s katerimi so slovenski pesniki in pisatelji omenjeni motiv umeščali v svoja dela: grad kot sodobno prizorišče, zgodovinsko prizorišče, predmet kritike, nacionalni motiv in literarni simbol. Pokaže se, da so podobo gradu bistveno določili historizem, ljudsko izročilo, liberalizem in nacionalizem.
   • The paper deals with the motif of a castle in Slovenian literature in ≫long≪ 19th century: from the first volume of ≫Musenalmanach≪ Pisanice (1779) to the novel Visoška kronika (The Chronicle o f Visoko, 1919). A review starts at the end of Baroque, takes into consideration especially works of Enlightenment, Romanticism, and Realism and ends before the Modernism. It defines five different ways, in which Slovenian writers and poets used the motif in their works: castle as a contemporary scene, historical scene, object of criticism, national motif and literary symbol. It is shown that the image o f a castle was powerfully determined by historicism, popular tradition, liberalism, and nationalism.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur.)
   • Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.)
   • Manca Gašperšič (prev. ang.)
   • Metoda Kokole (prev. ang.)
   • Luka Vidmar (perv. ang.)
   • Irena Bruckmüller (prev. nem.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:30507
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf