Slikarske zbirke v slovenskih gradovih

Pogled skozi »Steletov objektiv«

Avtor(ji): Košak, Tina
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.), Manca Gašperšič (prev. ang.), Metoda Kokole (prev. ang.), Luka Vidmar (perv. ang.), Irena Bruckmüller (prev. nem.)


 • Podroben opis
  Predvojne fotografije umetnostnega zgodovinarja in konservatorja Franceta Steleta in njegovih sodelavcev so
  pomemben (včasih tudi edini) vir, ki priča o načinu umeščanja slik v prostor, vlogi zbirke v grajskih interjerjih in
  odnosu ≫novih≪ grajskih posestnikov do prednikov ali predhodnikov; z njihovo pomočjo je včasih mogoče ugotoviti
  provenienco nekaterih del, ki so bila prenesena na druge lokacije po Sloveniji ali izvožena v tujino. Skupaj s
  Steletovo konservatorsko dokumentacijo in terenskimi zapiski v nekaterih primerih omogočajo tudi delno
  rekonstrukcijo in vrednotenje kakovosti zbirk. Med večjimi grajskimi zbirkami, ki so bile v drugi polovici dvajsetih
  in v tridesetih letih 20. stoletja skoraj v celoti izvožene v tujino, sta zbirka Ludvika pl. Gutmannsthala-
  Benvenutija iz dvorca Novi dvor pri Radečah in zbirka Ivana Karla barona Kometerja iz dvorca Bukovje
  (Pukštajn) pri Dravogradu. Fotografije, ki so nastale pred njuno prodajo, so edini slikovni vir, ki priča o videzu in
  visoki kvaliteti umetnin v obeh zbirkah, Steletova konservatorska dokumentacija pa razkriva okoliščine njihove
  prodaje.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30505
  • dcterms:title
   • Slikarske zbirke v slovenskih gradovih
   • Pogled skozi »Steletov objektiv«
  • dcterms:alternative
   • Bildersammlungen in slowenischen Schlössern
   • Ein Blick durch das »Objektiv von France Stele«
  • dcterms:creator
   • Tina Košak
  • dcterms:subject
   • zbirateljstvo
   • grajska oprema
   • slikarske zbirke
   • France Stele
   • konservatorstvo
   • dražbe
   • collecting
   • castle furnishings
   • picture collections
   • France Stele
   • conservation
   • auctions
  • dcterms:abstract
   • Predvojne fotografije umetnostnega zgodovinarja in konservatorja Franceta Steleta in njegovih sodelavcev so pomemben (včasih tudi edini) vir, ki priča o načinu umeščanja slik v prostor, vlogi zbirke v grajskih interjerjih in odnosu ≫novih≪ grajskih posestnikov do prednikov ali predhodnikov; z njihovo pomočjo je včasih mogoče ugotoviti provenienco nekaterih del, ki so bila prenesena na druge lokacije po Sloveniji ali izvožena v tujino. Skupaj s Steletovo konservatorsko dokumentacijo in terenskimi zapiski v nekaterih primerih omogočajo tudi delno rekonstrukcijo in vrednotenje kakovosti zbirk. Med večjimi grajskimi zbirkami, ki so bile v drugi polovici dvajsetih in v tridesetih letih 20. stoletja skoraj v celoti izvožene v tujino, sta zbirka Ludvika pl. Gutmannsthala- Benvenutija iz dvorca Novi dvor pri Radečah in zbirka Ivana Karla barona Kometerja iz dvorca Bukovje (Pukštajn) pri Dravogradu. Fotografije, ki so nastale pred njuno prodajo, so edini slikovni vir, ki priča o videzu in visoki kvaliteti umetnin v obeh zbirkah, Steletova konservatorska dokumentacija pa razkriva okoliščine njihove prodaje.
   • Pre-war photographs taken by the art historian and conservator France Stele and his colleagues are an important (and sometimes the only) source of evidence of the role of collections in castle interiors, the arrangement and display of artworks in rooms, and the attitude of ≫new≪ castle owners towards the legacy of their ancestors and predecessors. They sometimes help in the determination of the provenance of artworks that were moved to other locations in Slovenia or exported, and in some cases, when combined with Stele’s conservation documentation and field notes, they can also enable the partial reconstruction and evaluation of collections. Among the larger castle collections that were exported almost in their entirety in the second half of the 1920s and in the 1930s were those of Ludwig von Gutmannsthal-Benvenuti from the Novi dvor mansion near Radeče (Weixelstein) and Johann Karl Baron von Kometer from the Bukovje mansion (Buchenstein) near Dravograd. The photographs taken before the collections were sold are the only remaining visual evidence of their quality, while Stele’s conservation documentation sheds light on the circumstances of,their sales.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur.)
   • Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.)
   • Manca Gašperšič (prev. ang.)
   • Metoda Kokole (prev. ang.)
   • Luka Vidmar (perv. ang.)
   • Irena Bruckmüller (prev. nem.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:30505
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf