Nekdanje vloge in funkcije grajskega okrasnega vrta v vsakdanu družbe in posameznika

Avtor(ji): Unetič, Ines
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.), Manca Gašperšič (prev. ang.), Metoda Kokole (prev. ang.), Luka Vidmar (perv. ang.), Irena Bruckmüller (prev. nem.)


 • Podroben opis
  Grajski okrasni vrtovi so bili nosilci sporočil za družbo in bližnjo okolico ter so hkrati predstavljali uporabno
  površino. Okolici so lahko sporočali, kakšen položaj je imel naročnik v družbi, kakšne so bile njegove politične
  ambicije ali finančne zmožnosti, veliko je bilo mogoče razbrati tudi o njegovi izobrazbi, razgledanosti, okusu in
  želji po sledenju sodobnim trendom vrtne umetnosti. Poleg tega pa so grajski okrasni vrtovi predstavljali površino z
  različnimi rabami. Sprva je bila poudarjena utilitarna raba (gojenje zelišč, zelenjave ipd.), ki jo je v manjši meri
  dopolnjeval okrasni program. Ta je počasi zavzel večino grajskih vrtnih površin in nudil prostor zabavam, slavju,
  druženju, različnim uprizoritvam, igri ter občudovanju umetniških elementov in tehničnih znanj, ki so npr.
  omogočala vodne igre, ali redkih rastlinskih vrst.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30502
  • dcterms:title
   • Nekdanje vloge in funkcije grajskega okrasnega vrta v vsakdanu družbe in posameznika
  • dcterms:alternative
   • Rolle und Funktionen der ehemaligen Sohlossgärten im Alltag der Gesellschaft und des Individuums
  • dcterms:creator
   • Ines Unetič
  • dcterms:subject
   • okrasni vrtovi
   • grajski vrtovi
   • vrtna umetnost
   • sporočilna vrednost okrasnih vrtov
   • funkcije okrasnih vrtov
   • ornamental gardens
   • castle gardens
   • garden art
   • communicative value of ornamental gardens
   • functions of ornamental gardens
  • dcterms:abstract
   • Grajski okrasni vrtovi so bili nosilci sporočil za družbo in bližnjo okolico ter so hkrati predstavljali uporabno površino. Okolici so lahko sporočali, kakšen položaj je imel naročnik v družbi, kakšne so bile njegove politične ambicije ali finančne zmožnosti, veliko je bilo mogoče razbrati tudi o njegovi izobrazbi, razgledanosti, okusu in želji po sledenju sodobnim trendom vrtne umetnosti. Poleg tega pa so grajski okrasni vrtovi predstavljali površino z različnimi rabami. Sprva je bila poudarjena utilitarna raba (gojenje zelišč, zelenjave ipd.), ki jo je v manjši meri dopolnjeval okrasni program. Ta je počasi zavzel večino grajskih vrtnih površin in nudil prostor zabavam, slavju, druženju, različnim uprizoritvam, igri ter občudovanju umetniških elementov in tehničnih znanj, ki so npr. omogočala vodne igre, ali redkih rastlinskih vrst.
   • Ornamental castle gardens conveyed a message to society and surroundings, while at the same time constituting a usable area. They could give the surroundings an indication about the procurers position, political ambitions, and financial prowess; much could also be inferred about their education, knowledge of the world, taste and the desire to keep abreast of the contemporary trends in garden art. What is more, ornamental castle gardens yielded a su face area for various usages. The initial emphasis was on their utilitarian purpose (growing herbs, vegetables, etc.), which was to a small extent complemented by an ornamental programme. With time, the latter took up the main part of the castle garden area, providing space for parties, ceremonies, socialising, various pefonnances, plays, or for marvelling at artistic elements and engineering feats that e.g. enabled water games, or rare plant species.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur.)
   • Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.)
   • Manca Gašperšič (prev. ang.)
   • Metoda Kokole (prev. ang.)
   • Luka Vidmar (perv. ang.)
   • Irena Bruckmüller (prev. nem.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:30502
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf