Grad kot plemiško bivališče

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.), Manca Gašperšič (prev. ang.), Metoda Kokole (prev. ang.), Luka Vidmar (perv. ang.), Irena Bruckmüller (prev. nem.)


 • Podroben opis
  Skozi stoletja so bile v odsotnosti vladarskih dvorov na Slovenskem deželne plemiške elite glavne nosilke
  najimenitnejšega življenjskega sloga. Za preučevanje stanovanjske opreme pri nas so zato ključni prav grajski
  interierji. V pričujočem članku smo skušali orisati njihov razvojni lok od poznega srednjega veka do 20. stoletja.
  Ker se je in situ ohranila le še peščica pohištva in druge opreme, smo se morali zadovoljiti z ohranjenimi kosi v
  javnih zbirkah, predvsem pa s historičnimi fotografijami notranjščin in podatki v zapuščinskih inventarjih.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30500
  • dcterms:title
   • Grad kot plemiško bivališče
  • dcterms:alternative
   • Das Schloss als adeliger Wohnort
  • dcterms:creator
   • Maja Lozar Štamcar
  • dcterms:subject
   • gradovi
   • stanovanjska kultura
   • grajski interierji
   • pohištvo
   • pohištvena umetnost
   • castles
   • interior decoration
   • castle interiors
   • furniture
   • furniture art
  • dcterms:abstract
   • Skozi stoletja so bile v odsotnosti vladarskih dvorov na Slovenskem deželne plemiške elite glavne nosilke najimenitnejšega življenjskega sloga. Za preučevanje stanovanjske opreme pri nas so zato ključni prav grajski interierji. V pričujočem članku smo skušali orisati njihov razvojni lok od poznega srednjega veka do 20. stoletja. Ker se je in situ ohranila le še peščica pohištva in druge opreme, smo se morali zadovoljiti z ohranjenimi kosi v javnih zbirkah, predvsem pa s historičnimi fotografijami notranjščin in podatki v zapuščinskih inventarjih.
   • In the absence of royal courts, provincial noble elites were, for centuries, the main bearers of the most refined lifestyle in the territory of the present-day Slovenia. Therefore, castle interiors are of pivotal importance for investigating furnishings in the said territory. The article aims to depict their development arch spanning the late Middle Ages through the 20th century. Since very few furniture and other furnishings have been preserved in situ, we had to make do with the survived pieces in public collections, together with historical photographs of interiors and data contained in probate inventories.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur.)
   • Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.)
   • Manca Gašperšič (prev. ang.)
   • Metoda Kokole (prev. ang.)
   • Luka Vidmar (perv. ang.)
   • Irena Bruckmüller (prev. nem.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:30500
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf