Grad kot središče zemljiškega gospostva (s posebnim ozirom na srednjeveško Kranjsko)

Avtor(ji): Bizjak, Matjaž
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.), Manca Gašperšič (prev. ang.), Metoda Kokole (prev. ang.), Luka Vidmar (perv. ang.), Irena Bruckmüller (prev. nem.)


 • Podroben opis
  Ena od ključnih funkcij gradov v srednjem veku je bila funkcija središča zemljiškega gospostva. Avtor v prvem
  delu prispevka oriše vznik in razvoj mreže gradov s pripadajočimi zemljiškimi gospostvi, v nadaljevanju pa se
  posveti posameznim značilnostim, ki so lastne gradu v omenjeni vlogi.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30496
  • dcterms:title
   • Grad kot središče zemljiškega gospostva (s posebnim ozirom na srednjeveško Kranjsko)
  • dcterms:alternative
   • Die Burg als Zentrum der Grundherrschaft (mit besonderer Berücksichtigung Krains im Mittelalter)
  • dcterms:creator
   • Matjaž Bizjak
  • dcterms:subject
   • grad
   • zemljiško gospostvo
   • Kranjska
   • srednji vek
   • castle
   • seigniory
   • Carniola
   • Middle Ages
  • dcterms:abstract
   • Ena od ključnih funkcij gradov v srednjem veku je bila funkcija središča zemljiškega gospostva. Avtor v prvem delu prispevka oriše vznik in razvoj mreže gradov s pripadajočimi zemljiškimi gospostvi, v nadaljevanju pa se posveti posameznim značilnostim, ki so lastne gradu v omenjeni vlogi.
   • One of the key functions of castles in the Middle Ages was that of being the centre of a seigniory. In the first part of the article the author describes the emergence and development of the network of castles with adjacent seigniories, and in the continuation he focuses on some characteristics of castles in the aforementioned role.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur.)
   • Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.)
   • Manca Gašperšič (prev. ang.)
   • Metoda Kokole (prev. ang.)
   • Luka Vidmar (perv. ang.)
   • Irena Bruckmüller (prev. nem.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:30496
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf