Slovenska arheologija in raziskovanje gradov

Avtor(ji): Predovnik, Katarina
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2012
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.), Manca Gašperšič (prev. ang.), Metoda Kokole (prev. ang.), Luka Vidmar (perv. ang.), Irena Bruckmüller (prev. nem.)


 • Podroben opis
  Predstavljeni so ključni mejniki v razvoju arheoloških raziskav gradov na Slovenskem od prvih raziskovalnih
  izkopavanj v gradu Jama pri Postojni konec 19. stoletja do sodobnosti. Slovenska arheologija se je z gradovi
  srečevala predvsem v kontekstu varovanja kulturne dediščine, kjer so bile arheološke raziskave dolgo omejene
  izključno na izkopavanja ogroženih spomenikov. Postopna akumulacija podatkov in konceptni razvoj arheologije
  mlajših obdobij ob koncu 20. stoletja sta spodbudila poglobljeno obravnavo posameznih gradov, uporabo novih
  metod in pristopov v terenskih raziskavah ter problemske študije, utemeljene na materialnih virih. Podrobneje so
  prikazane novejše raziskave zgodnjih gradov v odnosu do predhodne poselitve.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30495
  • dcterms:title
   • Slovenska arheologija in raziskovanje gradov
  • dcterms:alternative
   • Die slowenische Archäologie und die Burgenforschung
  • dcterms:creator
   • Katarina Predovnik
  • dcterms:subject
   • arheologija srednjega veka
   • arheologija novega veka
   • gradovi
   • mote
   • zgodovina raziskav
   • medieval archaeology
   • post-medieval archaeology
   • castles
   • motte-and-bailey castles
   • research history
  • dcterms:abstract
   • Predstavljeni so ključni mejniki v razvoju arheoloških raziskav gradov na Slovenskem od prvih raziskovalnih izkopavanj v gradu Jama pri Postojni konec 19. stoletja do sodobnosti. Slovenska arheologija se je z gradovi srečevala predvsem v kontekstu varovanja kulturne dediščine, kjer so bile arheološke raziskave dolgo omejene izključno na izkopavanja ogroženih spomenikov. Postopna akumulacija podatkov in konceptni razvoj arheologije mlajših obdobij ob koncu 20. stoletja sta spodbudila poglobljeno obravnavo posameznih gradov, uporabo novih metod in pristopov v terenskih raziskavah ter problemske študije, utemeljene na materialnih virih. Podrobneje so prikazane novejše raziskave zgodnjih gradov v odnosu do predhodne poselitve.
   • The article presents key milestones in the development of archaeological research of castles in the Slovenian territory, from the first research excavations carried out in Jama (Lueg) Castle near Postojna at the end of the 19th century to the present-day. Slovenian archaeology used to deal with castles primarily in the context of cultural heritage protection, where archaeological research was for a long time limited exclusively to excavating endangered monuments. Gradual accumulation of data and conceptual development of archaeology of later periods at the end of the 20th century, however, gave a boost to in-depth investigation of individual castles, use of new methods and approaches in field research, and problem studies based on material sources. The article provides a detailed presentation of recent studies of earlier castles in relation to prior settlement.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur.)
   • Barbara Šterbenc Svetina (tehn. ur.)
   • Manca Gašperšič (prev. ang.)
   • Metoda Kokole (prev. ang.)
   • Luka Vidmar (perv. ang.)
   • Irena Bruckmüller (prev. nem.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:30495
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf