Grad Lože: O kmetijski šoli na gradu v Ložah pri Vipavi med letoma 1946 in 1961

Avtor(ji): Gregorič, Ana
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2014
Založnik(i): Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Bojan Balkovec


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30393
  • dcterms:title
   • Grad Lože: O kmetijski šoli na gradu v Ložah pri Vipavi med letoma 1946 in 1961
  • dcterms:alternative
   • Lože Castle: On School of Agriculture at Lože pri Vipavi Castle between 1946 and 1961
  • dcterms:creator
   • Ana Gregorič
  • dcterms:subject
   • grad Lože
   • kmetijsko-gospodinjski tečaj
   • Vinarsko-sadjarska šola
   • brigadirski tečaji
   • Lože Castle
   • Farming-home economics course
   • Winery and Fruit Farming School
   • youth work brigades programs
  • dcterms:abstract
   • Diplomska naloga skuša prikazati zgodovino gradu Lože, in sicer z glavnim poudarkom na šolski dejavnosti, ki je na gradu potekala med letoma 1946 in 1961. Za potrebe diplomskega dela je bilo pregledano in analizirano gradivo, ki ga pod zaporedno številko PANG 258, Kmetijske šole v Ložah hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici. Iz arhivskega gradiva je razvidno, da so na šoli potekali vsaj trije različni programi. Prvi se je v šolskem letu 1946/47 izvajal kmetijsko-gospodinjski tečaj, s šolskim letom 1947/48 pa je bila ustanovljena Vinarsko-sadjarska šola, ki je z nekaterimi spremembami in prekinitvami obstajala do leta 1961. Poleg tega so se na šoli v času njenega obstoja izvajali tudi razni brigadirski tečaji. Čeprav so sprva načrtovali, da bosta na gradu delovali tako gospodinjska kot kmetijska šola, je bila prva že po enem letu delovanja ukinjena, gospodinjski pouk pa se je nato izvajal v obliki 3-mesečnih tečajev, o katerih pa arhiv ne hrani nobenih podatkov. Zato pa arhivsko gradivo ponuja lep vpogled v šolsko dejavnost in tudi v problematiko, s katero se je morala šola ves čas svojega obstoja spopadati, še posebej v letih takoj po vojni, ko je vladalo splošno pomanjkanje. Čeprav šola za svoje delovanje ni imela optimalnih pogojev, je različne programe, ki so se na njej izvajali, uspešno zaključilo več kot 400 slušateljev, za nekatere od teh pa je pomenila tudi odskočno desko za nadaljnje šolanje. Zato je mogoče reči, da je kmetijska šola v Ložah veliko prispevala k izobraževanju kmečke mladine na Primorskem.
   • The thesis tries to show the history of Lože Castle with the emphasis on the school activities between the years of 1946 and 1961. For the purpose of the thesis the material under serial number PANG 258 of the School of Agriculture in Lože kept by the Provincial Archive in Nova Gorica was reviewed and analyzed. The said material shows that the school carried out at least three separate programs. The first one in the school year of 1946/47 was the Agriculture and Home Economics course, with the school year 1947/48 the Winery and Fruit Farming School was established. The latter has, with some changes and interruptions existed until 1961. In addition to these, in the course of the school's existence there were also different youth work brigades programs courses. Although at the beginning the plan was to have both the Home economics and Agricultural school, the first one was eliminated after the first year, after which the program was carried out in the form of three-month courses, on which the Archive does not keep any information. But the rest of the archive material offers an excellent insight into the school activities and into the problems the school had to face, especially in the years soon after the war, when there was a general shortage. Even though the school did not have optimal conditions for its activities, the programs were attended and completed by more than 400 students. For some of those students this was the stepping stone for further education. Therefore it can be said the School of Agriculture in Lože was a major contributor to the education of rural youth in Primorska region.
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Bojan Balkovec
  • dcterms:date
   • 2014
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv