Na zgodovinski prelomnici

Slovenci v politiki jugoslovanske države 1918-1929

Knjiga 1

Avtor(ji): Zečević, Momčilo
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1986
Založnik(i): Obzorja, Maribor
Soavtor(ji): Fran Ksaver Dolski (prevod)
Zbirka: Documenta et studia historiae recentioris ; 6
Identifier: COBISS.SI-ID 12938753


 • Podroben opis
  Ta knjiga je del širše zasnovane tematske naloge, zamišljene kot poskus vsestranske zgodovinopisne obdelave, položaja, razvoja in vloge Slovencev v jugoslovanski državi v obdobju 1918-1929. Nastala je z razširitvijo vsebinskih osnov in ob uporabi bolj zapletenega metodološkega pristopa pri uresničevanju prvotnega raziskovalnega koncepta, katerega namen je bil, da bi za obdobje parlamentarizma v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev do uvedbe šestojanuarske diktature leta 1929 preučili odnose in stike slovenskih političnih strank z drugimi strankami, tokovi in skupinami v jugoslovanskem političnem življenju tistega časa. Med raziskovanjem se je izkazalo, da je bila taksna začetna tematska naloga ozka in neracionalna, ker ni mogla ustrezno odgovoriti na številna bistvena vprašanja o položaju in razvoju, ciljih in interesih slovenskega naroda v skupni jugoslovanski državi. Prav to je bil razlog, da se je zastavljeno raziskovalno dele postopoma. usmerjalo na širše področje in preučevanje večjega števila vprašanj, za katera je kazalo, da bi lahko dala celovitejši in vsebinsko bogatejši v pogled v dejanski položaj in vlogo Slovencev v politiki jugoslovanske države v letih 1918- 1929.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/3038
  • dcterms:title
   • Na zgodovinski prelomnici
   • Slovenci v politiki jugoslovanske države 1918-1929
   • Knjiga 1
  • dcterms:creator
   • Momčilo Zečević
  • dcterms:subject
   • Jugoslavija
   • Slovenija
   • zgodovina
   • 1918/1929
   • politika
   • Yugoslavia
   • Slovenia
   • history
   • 1918/1929
   • politics
  • dcterms:description
   • Ta knjiga je del širše zasnovane tematske naloge, zamišljene kot poskus vsestranske zgodovinopisne obdelave, položaja, razvoja in vloge Slovencev v jugoslovanski državi v obdobju 1918-1929. Nastala je z razširitvijo vsebinskih osnov in ob uporabi bolj zapletenega metodološkega pristopa pri uresničevanju prvotnega raziskovalnega koncepta, katerega namen je bil, da bi za obdobje parlamentarizma v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev do uvedbe šestojanuarske diktature leta 1929 preučili odnose in stike slovenskih političnih strank z drugimi strankami, tokovi in skupinami v jugoslovanskem političnem življenju tistega časa. Med raziskovanjem se je izkazalo, da je bila taksna začetna tematska naloga ozka in neracionalna, ker ni mogla ustrezno odgovoriti na številna bistvena vprašanja o položaju in razvoju, ciljih in interesih slovenskega naroda v skupni jugoslovanski državi. Prav to je bil razlog, da se je zastavljeno raziskovalno dele postopoma. usmerjalo na širše področje in preučevanje večjega števila vprašanj, za katera je kazalo, da bi lahko dala celovitejši in vsebinsko bogatejši v pogled v dejanski položaj in vlogo Slovencev v politiki jugoslovanske države v letih 1918- 1929.
  • dcterms:publisher
   • Obzorja, Maribor
  • dcterms:isPartOf
   • Documenta et studia historiae recentioris ; 6
  • dcterms:contributor
   • Fran Ksaver Dolski (prevod)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 12938753
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf