Tekstilna obrt na Slovenskem med obema vojnama

Avtor(ji): Cerar, Estera
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Ljubljana
Soavtor(ji): Miroslav Stiplovšek (mentor), France Kresal (mentor)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/30171
  • dcterms:title
   • Tekstilna obrt na Slovenskem med obema vojnama
  • dcterms:creator
   • Estera Cerar
  • dcterms:subject
   • zgodovina
   • gospodarska zgodovina
   • tekstilna obrt
   • 1918-1941
   • Slovenija
   • economic history
   • textile crafts
   • Slovenia
   • 1918-1941
  • dcterms:abstract
   • Slovenske dežele so bile v avstro-ogrski monarhiji med gospodarsko manj razvitimi pokrajinami. Industrije je bilo malo, prevladovala je drobna obrtna in manufakturna proizvodnja ter založništvo. Med tekstilnimi so prevladovale oblačilne obrti (krojaštvo, šiviljstvo, pletilstvo, klobučarstvo). Razvoj industrializacije je obrtništvu prepustil storitve, obrtna proizvodnja pa se je umaknila industrijski. Po prevratu se je položaj spremenil, kajti Slovenija je postala gospodarsko in tehnološko najrazvitejši del pretežno agrarne Kraljevine SHS.Tekstilna industrija v Sloveniji je v obdobju med obema vojnama doživela velik razcvet in postala najpomembnejša industrijska panoga. Važno vlogo v gospodarstvu pa so predstavljali tudi obrtniki, med katerimi so krojači, šivilje in pletilci imeli pomemben delež.
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miroslav Stiplovšek (mentor)
   • France Kresal (mentor)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv