Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1968, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1968
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Bogdan Osolnik (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Jože Šorn: Premogovniki in njihovi rudarji v obdobju 1848-1918
 • France Kresal: Pregled razvoja delavsko zaščitne zakonodaje in ustanov delavske zaščite v Sloveniji med obema vojnama
 • Ferdo Fischer: Taktika okupatorjev pri zatiranju slovenske kulture
 • Franc Rozman: Makedonski delavci pri gradnji bohinjsko-karavanške proge
 • Bogo Grafenauer / Marijan Britovšek / Fran Zwitter / Zdravko Klanjšček: Posvetovanja, Konferenca o metodoloških vprašanjih historiografskega dela
 • Jože Šorn: Posvetovanja, Posvet zgodovinarjev delavskega gibanja za obdobje do prve svetovne vojne
 • Živko Šifrer / Vasilij Melik / Jože Šorn: Posvetovanja, Posvetovanje o statistiki
 • N N: Posvetovanja, Posvetovanje o Rogu
 • F. Š.: Posvetovanja, Znanstveno posvetovanje o letu 1941 v zgodovini naših narodov
 • France Kresal: Posvetovanja, Posvetovanje o Zagrebu v revolucionarnem delavskem gibanju socialistični revoluciji in socialistični graditvi
 • Dušan Kermavner: Polemike in obravnave, O komunistih in socialistih v dvajsetih letih, (Ob spominskih zapiskih R. Golouha, posebej o politični osebnosti Lovra Kuharja)
 • Ivo Juvančič: Polemike in obravnave, Razmišljanja ob Apihovi knjigi o Julijski krajini v dobi fašizma in antifašizma, (Elio Apih, Italia Fascismo e Antifascismo nella Venezia Giulia, 1918-1943. Laterza-Bari 1966, strani 480)
 • Tone Zorn: Poročila in ocene, Nova Jugoslavija in vprašanje severne meje 1943-1945
 • Herbert Steiner: Poročila in ocene, Victor in Friedrich Adler
 • Franc Rozman: Poročila in ocene, Vlado Strugar, Jugoslovenske socijaldemokratske stranke 1914-1918
 • Franc Rozman: Poročila in ocene, Predrag Palavestra, Književnost Mlade Bosne I. in Hrestomatija II.
 • Marjeta Adamič: Poročila in ocene, Jadranski zbornik I-VI
 • France Kresal: Poročila in ocene, Josip Cazi, Nezavisni sindikati 1921-29, knjiga I. in II.
 • Tone Zorn: Poročila in ocene, Otto Leichter, Österreichs freie Gewerkschaften im Untergrund
 • Tone Zorn: Poročila in ocene, Herbert Steiner, Die Kommunistische Partei Österreichs von 1918-1933. Bibliographishe Bemerkungen
 • Ivo Juvančič: Poročila in ocene, Piero Fieri, L'Italia nella prima guerra mondiale (1915-1918)
 • Nada Kobal: Poročila in ocene, I documenti diplomatici italiani. Nona serie: 1939-1943. Volume I-III
 • Franc Rozman: Poročila in ocene, Jeklo in ljudje. Jeseniški zbornik I in Zbornik prispevkov iz zgodovine delavskega gibanja med vojnama in iz narodnoosvobodilnega boja na področju občine Ljubljana Moste-Polje
 • Jože Krall: Poročila in ocene, Bibliografija izdanja u narodnoosvobodilačkom ratu 1941-1945
 • Marija Oblak Čarni: Poročila in ocene, Putovi revolucije I-V
 • Tone Zorn: Poročila in ocene, Magdalene Koch, Der Widerstand der Komunistichen Partei Österreichs gegen Hitler von 1938 bis 1945
 • Tone Zorn: Poročila in ocene, Hans Janschitz, Ferlieferhof. Ein Bericht über die amtlichen Untersuchungen der Masenmorde in der Schiessstäte Ferlieferhof
 • Maruša Bravničar: Poročila in ocene, Carlo Schiffrer, La Risiera. »Trieste«, št. 44, julij - avgust 1961
 • Lavo Čermelj: Poročila in ocene, Antonio Santin, Trieste 1943-1945. Scritti - discorsi - appunti - lettere presentate e commentate a cura di Guido Botteri
 • Jasna Fischer: Poročila in ocene, Gradivo o razvoju Ljubljane v prvem desetletju po osvoboditvi 1945-1955
 • F. Š.: Poročila in ocene, Vladimir Vauhnik, Nevidna fronta. Spomini
 • Milica Kacin Wohinz: Poročila in ocene, Annali della Facolta di Lettere e Filosofia
 • Tone Zorn: Poročila in ocene, Maks Muchitsch, Die Partisanengruppe Leoben - Donawitz
 • Tone Zorn: Poročila in ocene, Malte Olschewsky, Die psychologische Kriegsführung und Propoganda der Titopartisanen in Kärnten und Slowenien
 • Milica Kacin Wohinz: Poročila in ocene, O objavljanju virov za zgodovino Julijske krajine pod Italijo (1918-1941)
 • France Klopčič: Bibliografija, Gradivo za bibliografijo slovenskega in srbohrvatskega komunističnega tiska v sovjetski Rusiji v letih 1918-1921
 • France Škerl: Bibliografija, Bibliografija o narodnoosvobodilnem boju Slovencev za leto 1964
 • France Škerl: Bibliografija, Bibliografija o narodnoosvobodilnem boju Slovencev za leto 1965
 • Bogdan Osolnik: Pojasnilo uredništva