Mozaik preteklosti okraja Kranj v letih 1929-1935, 1. del

Kratek pregled upravne in cerkvene ureditve okraja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Mestna občina Kranj, Kranj


 • Podroben opis
  Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ustanovljena 1. decembra 1918, se je v času uvedbe diktature kralja Aleksandra na podlagi sprejetega zakona o imenu in razdelitvi kraljevine na upravna območja 3. oktobra 1929 razdelila na devet banovin in sprejela novo ime Kraljevina Jugoslavija. Odslej se je Slovenija uradno imenovala Dravska banovina, ki jo je vodila banska uprava. Banovina je bila razdeljena na politične in sodne okraje ter občine. V tem prispevku bomo obravnavali okraj Kranj, pri tem pa obšli kranjsko izpostavo Škofjo Loko, ki je dobila svoj okraj v drugi polovici tridesetih let. Okraj je imel pred izidom uredbe ministra za notranje zadeve o preureditvi občin 8. septembra 1933 (objavljena 11. septembra istega leta), kar precej manjših občin, in sicer občine Sv. Jošt, Cerklje, Jezersko, Kovor, Kranj, Križe, Naklo, Preddvor, Predoslje, Hrastje, Smlednik, Mavčiče, Voglje, Stražišče, Sv. Ana, Sv. Katarina ( Lom pod Storžičem), Šenčur, Tržič in Velesovo, skupaj devetnajst občin. Med komasacijo (zložitvijo) občin je kranjski okraj dobil nove občine Golnik, Predoslje, Primskovo pri Kranju, Smlednik - Trboje. Toda po komasaciji so znova nastale spremembe. Tako so iz dela občine Smlednik izločili katastrske občine Podreča, Mavčiče, Praše in Jama in ustanovili novo občino Mavčiče, s sedežem v Mavčičah. Iz občine Trboje, kot se je nekaj časa imenovala občina Smlednik - Trboje (preimenovana je bila v občino Smlednik 4. julija 1936) so izločili 18. decembra 1935 kraje Voglje, Voklo, Hrastje in Prebačevo ter jih dodelili občini Šenčur, a izločena kraja Tupaliče in Možjanca sta bila priključena 26. junija 1936 občini Preddvor. Kot smo že omenili, je med komasacijo nastala še nova občina Predoslje, in sicer iz katastrskih občin Predoslje, Kokrica, Britof in Suha, ki so bile 24. junija 1936 izločene iz občine Primskovo. Ta je bila 21. novembra 1936 ukinjena in priključena občini Kranj. Občina Sv. Jošt se je med komasacijo 21. marca 1934 preimenovala v občino Besnica. V novo občino Golnik, ustanovljeno 31. decembra 1936, so spadali naslednji kraji Golnik, ki je bil izločen iz občine Križe, in kraji Trstenik, Povlje, Babni vrt, Žablje, Čadovlje, Pangeršica, Zg. Tenetiše, Sp. Tenetiše, Goriče, Letence, Kamnjek, Srednja vas in Svarje-Zalog. Ti kraji so bili 31. decembra 1936 izločeni iz občine Preddvor. Sedež občine Golnik je bil v Goričah. Iz občine Naklo je bila 11. oktobra 1937 izločena katastrska občina Struževo in priključena občini Kranj.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/29970
  • dcterms:title
   • Mozaik preteklosti okraja Kranj v letih 1929-1935, 1. del
   • Kratek pregled upravne in cerkvene ureditve okraja
  • dcterms:creator
   • Anka Vidovič Miklavčič
  • dcterms:subject
   • Kranj
   • zgodovina
   • upravna ureditev
   • cerkvena ureditev
   • Kranj
   • history
   • administrative organization
   • church organization
  • dcterms:publisher
   • Mestna občina Kranj, Kranj
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
   • Kranjski zbornik ISSN: 0351-9589 (2010), str. 80-86