Iz mozaika preteklosti občine Vrhnika v letih 1929-1941

Upravna ureditev, prebivalstvo, kulturni dogodki in gospodarstvo

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Muzejsko društvo Vrhnika, Vrhnika


 • Podroben opis
  V prispevku smo na kratko orisali upravno ureditev, navedli nekaj podatkov o prebivalstvu, kulturnih dogodkih in o gospodarstvu, predvsem pa smo posvetili pozornost strankarskopolitičnemu, prosvetno-kulturnemu, kmečkostanovskemu, mladinskemu in strokovno-sindikalnemu gibanju v liberalno-unitarnem in katoliškem taboru na območju tedanje občine Vrhnika. Za širše razumevanje dogajanja na vrhniškem območju je bilo treba poseči tudi v problematiko, ki je zadevala vso Slovenijo oziroma Jugoslavijo. Prispevek je izviren in sloni predvsem na primarnih virih, uporabili pa smo tudi ustrezno literaturo.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/29969
  • dcterms:title
   • Iz mozaika preteklosti občine Vrhnika v letih 1929-1941
   • Upravna ureditev, prebivalstvo, kulturni dogodki in gospodarstvo
  • dcterms:creator
   • Anka Vidovič Miklavčič
  • dcterms:subject
   • Vrhnika
   • prebivalstvo
   • upravna ureditev
   • kulturni dogodki
   • gospodarstvo
   • Vrhnika
   • population
   • administrative organization
   • cultural events
   • economy
  • dcterms:publisher
   • Muzejsko društvo Vrhnika, Vrhnika
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf