Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije

Vanredan saziv za 1939. godinu

Knjiga I

Od prethodnog do VI. redovnog sastanka

Od 16. januara do 23. marta 1939. godine

Sa budžetskom debatom o načelu i pojedinostima

Jezik: srbski / srbski - cirilica
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1939
Avtorske pravice:

Free Access Mark
To delo iz Arhiva Republike Slovenije je prosto dostopno.