Skupna seja vseh Zborov Skupščine SR Slovenije

1. seja - 9. maja 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Skupna seja vseh Zborov Skupščine SR Slovenije

1. seja - 9. maja 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28771
  • dcterms:title
   • Skupna seja vseh Zborov Skupščine SR Slovenije
   • 1. seja - 9. maja 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
   • Skupna seja vseh Zborov Skupščine SR Slovenije
   • 1. seja - 9. maja 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Ugotovitev navzočnosti (#page=461) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=461) -- Dnevni red ---- 1. Razglasitev izvolitve Predsedstva Socialistične republike Slovenije in objava njegove sestave ter slovesna izjava predsednika in članov predsedstva SR Slovenije (#page=462) ---- 2. Predlog Skupščine SR Slovenije, da Skupščina SFR Jugoslavije izvoli Josipa Broza-Tita za predsednika republike brez omejitve trajanja mandata (#page=463) ---- 3. Izvolitev člana Predsedstva SFR Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije (#page=464) ---- 4. Izvolitev delegatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ (#page=467)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-05-09
  • dcterms:license