Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Skupno zasedanje - 24. julija 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Skupno zasedanje - 24. julija 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28770
  • dcterms:title
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Skupno zasedanje - 24. julija 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Skupno zasedanje - 24. julija 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Dnevni red ---- 1. Uvodna obrazložitev k oceni gospodarskih gibanj ter skupne in splošne porabe v SR Sloveniji ob polletju 1974 (#page=446) ---- 2. Izjava delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije v zvezi z dogodki na Cipru (#page=459)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-07-24
  • dcterms:license