Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Skupno zasedanje - 9. maja 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora

Skupno zasedanje - 9. maja 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28769
  • dcterms:title
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Skupno zasedanje - 9. maja 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
   • Skupno zasedanje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
   • Skupno zasedanje - 9. maja 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev predsednika in dveh podpredsednikov Skupščine SR Slovenije (#page=428) ---- 2. Imenovanje generalnega sekretarja Skupščine SR Slovenije (#page=431) ---- 3. Izvolitev predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (#page=432) ---- 4. Izvolitev članov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter imenovanje republiških sekretarjev, ki bodo vodili posamezne republiške sekretariate, oziroma republiških funkcionarjev, ki bodo vodili republiške upravne organe (#page=433)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-05-09
  • dcterms:license