Družbenopolitični zbor

3. seja - 2. julija 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Družbenopolitični zbor

3. seja - 2. julija 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28767
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 3. seja - 2. julija 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
   • Družbenopolitični zbor
   • 3. seja - 2. julija 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost delegatov (#page=345) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=345) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=346) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 2. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=346) ---- 2. V Osnove pristopa in načrt izdelave družbenega plana SR Slovenije za leta 1976 do 1980, skupaj s predlogom stališč in sklepov za pristop k izdelavi družbenega načrta SR Slovenije za leta 1976-1980 (#page=347) ---- 3. Osnutek zakona o sodiščih združenega dela (#page=359) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o družbenem pravobranilstvu samoupravljanja (#page=366) ---- 5. Osnutek zakona o obveznosti pridobitve predpisane strokovne izobrazbe delavcev v upravnih organih (#page=371) ---- 6. Informacija o posledicah potresa v občinah Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Celju (#page=375) ---- 7. Predlog odloka o potrditvi dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije in avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic naravnih nesre (#page=376) ---- 8. Predlog zakona o obveznosti plačevanja prispevkov za financiranje dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti za leto 1974 (#page=378) ---- 9. Volitve in imenovanja (#page=381) ---- 10. Vprašanja delegatov (#page=384)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-07-02
  • dcterms:license