Družbenopolitični zbor

2. seja - 31. maja 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Družbenopolitični zbor

2. seja - 31. maja 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28766
  • dcterms:title
   • Družbenopolitični zbor
   • 2. seja - 31. maja 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
   • Družbenopolitični zbor
   • 2. seja - 31. maja 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=325) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 1. seje Družbenopolitičnega zbora (#page=326) ---- 2. Izvolitev predsednika, sodnikov in sodnikov porotnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije (#page=326) ---- 3. Predlog odloka o sestavi in nalogah Zakonodajno-pravne komisije SR Slovenije (#page=327) ---- 4. Predlog odloka o sestavi in nalogah Komisije Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose (#page=328) ---- 5. Predlog odloka o sestavi in nalogah Komisije Skupščine SR Slovenije za vloge in pritožbe (#page=328) ---- 6. Predlog odloka o sestavi in nalogah Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti (#page=328) ---- 7. Predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah Komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV (#page=328) ---- 8. Predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah Komisije za pripravo poslovnika Skupščine SR Slovenije (#page=330) ---- 9. Predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje (#page=330) ---- 10. Predlog odloka o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Skupščine SR Slovenije (#page=330) ---- 11. Razrešitev in izvolitev predsednika in petih sodnikov Ustavnega sodišča SR Slovenije in razrešitev javnega tožilca SR Slovenije (#page=331) ---- 12. Predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah odborov in komisije Družbenopolitičnega zbora (#page=332) ---- 13. Predlog odloka o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov odbora in komisije Družbenopolitičnega zbora (#page=332) ---- 14. Predlog odloka o imenovanju namestnika generalnega sekretarja Skupščine SR Slovenije (#page=333) ---- 15. Informacija o začasnem orientacijskem programu zakonodajnega dela Skupščine SR Slovenije (#page=333) ---- 16. Vprašanja delegatov (#page=344)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-05-31
  • dcterms:license