Zbor občin

3. seja - 2. julija 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Zbor občin

3. seja - 2. julija 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28763
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 3. seja - 2. julija 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
   • Zbor občin
   • 3. seja - 2. julija 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=193) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=193) ---- 3. Sporočila pred prehodom na dnevni red (#page=194) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev članov Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=195) ---- 2. Odobritev zapisnika 2. seje Zbora občin (#page=196) ---- 3. Osnove pristopa in načrt izdelave družbenega plana SR Slovenije za leta 1976-1980, s predlogom stališč in sklepov za pristop k izdelavi družbenega načrta SR Slovenije za leta 1976-1980 (#page=196) ---- 4. Informacija o posledicah potresa v občinah Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Celju (#page=210) ---- 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o elektrogospodarstvu (#page=216) ---- 6. Nadaljevanje razprave o osnovah pristopa in načrta izdelave družbenega plana SR Slovenije za leta 1976-1980 (#page=231) ---- 7. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu (#page=232) ---- 8. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij (#page=235) ---- 9. Predlog zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce določenih obveznic federacije (#page=235) ---- 10. Predlog odloka o potrditvi dogovora o priznavanju olajšav in ugodnosti kupcem obveznic federacije, izdanih po zakonu o izdaji obveznic federacije v letu 1974 (#page=236) ---- 11. Osnutek zakona o prepovedi nomadske paše (#page=237) ---- 12. Predlog zakona o ukrepih za pospeševanje proizvodnje mleka (#page=237) ---- 13. Predlog odloka o potrditvi dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti Jugoslavije in avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic naravnih nesreč (#page=245) ---- 14. Predlog zakona o tednu solidarnosti (#page=246) ---- 15. Predlog zakona o obveznosti plačevanja prispevkov za financiranje dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti za leto 1974 (#page=246) ---- 16. Predlog zakona o uvedbi posebnega republiškega davka od plačil za določene storitve (#page=247) ---- 17. Nadaljevanje razprave o predlogu zakona o ukrepih za pospeševanje proizvodnje mleka (#page=249) ---- 18. Osnutek zakona o sodiščih združenega dela (#page=251) ---- 19. Predlog za izdajo zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (#page=256) ---- 20. Predlog zakona o spremembi zakona o pomilostitvi (#page=258) ---- 21. Osnutek zakona o obveznosti pridobitve predpisane strokovne izobrazbe za delavce v upravnih organih (#page=258) ---- 22. Predlog odloka o načrtu dopolnitev statističnih raziskovanj iz programa statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za vso državo, in načrtu statističnih raziskovanj, ki imajo pomen za republiko v letu 1974 (#page=261) ---- 23. Predlog zakona o katastru komunalnih naprav (#page=262) ---- 24. Volitve in imenovanja (#page=263) ---- 25. Vprašanja delegatov (#page=266)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-07-02
  • dcterms:license