Zbor združenega dela

2. seja - 31. maja 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Zbor združenega dela

2. seja - 31. maja 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28758
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 2. seja - 31. maja 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
   • Zbor združenega dela
   • 2. seja - 31. maja 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=12) -- Dnevni red ---- 1. Izvolitev članov Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=13) ---- 2. Odobritev zapisnika 1. seje Zbora združenega dela (#page=14) ---- 3. Razrešitev in izvolitev predsednika in petih sodnikov Ustavnega sodišča SR Slovenije (#page=14) ---- 4. Izvolitev predsednika, sodnikov in sodnikov porotnikov Vrhovnega sodeča SR Slovenije (#page=15) ---- 5. Predlog odloka o sestavi in nalogah Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije (#page=16) ---- 6. Predlog odloka o sestavi in nalogah Komisije Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose (#page=16) ---- 7. Predlog odloka o sestavi in nalogah Komisije Skupščine SR Slovenije za vloge in pritožbe (#page=17) ---- 8. Predlog odloka o sestavi in nalogah Komisije Skupščine SR Slovenije za narodnosti (#page=17) ---- 9. Predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah Komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV (#page=17) ---- 10. Predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah Komisije za poslovnik Skupščine SR Slovenije (#page=18) ---- 11. Predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah Komisije Skupščine SR Slovenije za pravosodje (#page=18) ---- 12. Predlog odloka o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Skupščine SR Slovenije (#page=18) ---- 13. Predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in nalogah odborov in komisije Zbora združenega dela (#page=20) ---- 14. Predlog odloka o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov odborov in komisije Zbora združenega dela (#page=23) ---- 15. Predlog odloka o imenovanju namestnika generalnega sekretarja Skupščine SR Slovenije (#page=24) ---- 16. Informacija o začasnem orientacijskem programu zakonodajnega dela Skupščine SR Slovenije (#page=24) ---- 17. Vprašanja delegatov (#page=30)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-05-31
  • dcterms:license