Zbor združenega dela

1. seja - 9. maja 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Zbor združenega dela

1. seja - 9. maja 1974

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1974 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28757
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela
   • 1. seja - 9. maja 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
   • Zbor združenega dela
   • 1. seja - 9. maja 1974
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 9. V. 1974 do 31. VIII. 1974
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 7. sklic (1974-1978)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 7th term (1974-1978)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=5) -- Dnevni red ---- 1. Predlog odloka o ustanovitvi Komisije Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (#page=6) ---- 2. Poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter verifikacija pooblastil (#page=7) ---- 3. Predlog odloka o začasnem poslovniku Skupščine SR Slovenije (#page=7) ---- 4. Izvolitev predsednika in podpredsednika zbora in slovesna izjava (#page=8) ---- 5. Imenovanje sekretarja zbora (#page=10) ---- 6. Predlog odloka o sestavi, nalogah in izvolitvi Komisije Skupščine SR V Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (#page=10)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1974-05-09
  • dcterms:license