Socialno-zdravstveni zbor

4. seja - 16. julija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Socialno-zdravstveni zbor

4. seja - 16. julija 1969

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1969 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28752
  • dcterms:title
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 4. seja - 16. julija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
   • Socialno-zdravstveni zbor
   • 4. seja - 16. julija 1969
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 1, Seje od 8. V. 1969 do 31. XIII. 1969
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=421) ---- 2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda (#page=421) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=421) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 3. seje socialno-zdravstvenega zbora (#page=422) ---- 2. Poslanska vprašanja (#page=422) ---- 3. Nekatera vprašanja splošne potrošnje v zvezi z gospodarskimi gibanji v letu 1969 (#page=432) ---- 4. Predlog odloka o začasni ureditvi sklica in dela enotnega zbora delovnih skupnosti in zasedanja delegatov občin v Skupščini SR Slovenije (#page=448) ---- 5. Nadaljevanje razprave o nekaterih vprašanjih splošne potrošnje v zvezi z gospodarskimi gibanji v letu 1969 (#page=451) ---- 6. Poslovanje skladov zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih zavodov v letu 1968 (#page=452) ---- 7. Poslovanje invalidsko-pokojninskega zavarovanja v letu 1968 (#page=454) ---- 8. Predlog zakona o uskladitvi pokojnin upokojenih delavcev, ki so delali na določenih dolžnostih pri organih za notranje zadeve (#page=454) ---- 9. Usklajevanje predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne (#page=456) ---- 10. Predlog odloka o izvolitvi predsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za državno varnost (#page=457)
  • dcterms:date
   • 1969-07-16
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1969-07-16
  • dcterms:license